แจ้งเตือน
finnomena
Fund Shopping Day

ช้อปปิ้งเลย

FUND SHOPPING DAY

โปรโมชั่น
เงื่อนไขโปรโมชั่น

พอร์ตกองทุนยอดฮิต

 

พอร์ตกองทุนมาใหม่ จาก บลจ. ชั้นนำ


TISCO FH PORT

TISCO OMAKASE EXTRA FUND

ดูรายละเอียด

KTAM FH PORT

Krungthai Belief Allocation

ดูรายละเอียด

Krungsri FH PORT

Krungsri Smart Allocation Strategy

ดูรายละเอียด

ABERDEEN FH PORT

Aberdeen Single Blended Portfolio

ดูรายละเอียด

TMB FH PORT

TMBAM Quality Mega Theme Portfolio

ดูรายละเอียด

ประเภทกองทุนที่แนะนำ


โปรโมชั่นหมดเขตใน

วัน ชม นาที วินาที

กองทุนหุ้นจีน ที่แนะนำ


KFACHINA-A

กองทุนเปิดกรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 2,000 บาท
ดูรายละเอียด

TMBCOF

กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท
ดูรายละเอียด

กองทุนหุ้นบริโภค ที่แนะนำ


TISCOGC

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล คอนซูเมอร์

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท
ดูรายละเอียด

KFGBRAND-A

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 2,000 บาท
ดูรายละเอียด

KFGBRAND-D

กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 2,000 บาท
ดูรายละเอียด

T-PREMIUM BRAND

กองทุนเปิดธนชาตพรีเมียมแบรนดส์ฟันด์

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท
ดูรายละเอียด

กองทุนหุ้นเทคโนโลยี ที่แนะนำ


TISTECH-A

กองทุนเปิด ทิสโก้ โกลบอล เทคโนโลยี อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1,000 บาท
ดูรายละเอียด

LHROBOT-E

กองทุนเปิด แอล เอช โรโบติกส์-E

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท
ดูรายละเอียด

B-INNOTECH

กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยี

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 500 บาท
ดูรายละเอียด

กองทุนหุ้นโลกที่มีโอกาสเติบโต ที่แนะนำ


TMBGQG

กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท
ดูรายละเอียด

ONE-UGG

กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 1 บาท
ดูรายละเอียด

กองทุนในภูมิภาคเอเชีย ยกเว้นญี่ปุ่น ที่แนะนำ


PRINCIPAL APDI

กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอเชีย แปซิฟิก ไดนามิก อินคัม อิควิตี้

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท
ดูรายละเอียด

ABAPAC

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด เอเชีย แปซิฟิค เอคควิตี้ ฟันด์

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 10,000 บาท
ดูรายละเอียด

ASP-ASIAN

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์

ลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ 5,000 บาท
ดูรายละเอียด

PROMOTION

รับหน่วยลงทุนเพิ่มตามยอดลงทุน

ยอดลงทุน

50,000 – 99,999 บาท
฿ 100
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รับเพิ่ม

ยอดลงทุน

1,000,000 – 2,999,999 บาท
฿ 2,000
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รับเพิ่ม

ลงทุนกับ FINNOMENA

ยอดลงทุน

10,000,000 – 29,999,999 บาท
฿ 20,000
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ได้รับเพิ่ม

เช็คยอดลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น

  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน

อ่านเงื่อนไขโปรโมชั่น