แจ้งเตือน
FINNOMENA x Franklin Templeton

Global Optimized Return

ผสานกลยุทธ์ลงทุนระดับโลก เพิ่มโอกาสการรับผลตอบแทนในความเสี่ยงที่เหมาะสม

ออกแบบกลยุทธ์การลงทุนระดับโลกจาก Franklin templeton 

GOR พอร์ตที่วางแผนด้วยกลยุทธ์ระดับ World Class

พอร์ตการลงทุนที่เน้นผลตอบแทนแบบ Multi Asset Allocation เหมาะสำหรับนักลงทุนที่รับความผันผวนได้ และต้องการผลตอบแทนระยะยาว ด้วยการลงทุนแบบ หุ้น 75% และตราสารหนี้ 25%

ปรึกษาการลงทุนกับ Franklin Templeton โดยตรง

รับคำปรึกษาในรูปแบบ Private Meeting กับทีมงานการลงทุนจาก Franklin Templeton และที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว (Investment Advisor) ที่จะดูแลคุณขณะรับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิด

จำกัดสิทธิ์การลงทุนในช่วงแรกเพียง 100 ท่านแรกในประเทศไทย

ลงทะเบียนเพื่อจองสิทธิ์การลงทุน และรับแนะนำการลงทุนฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย (เงินลงทุนที่แนะนำ 10 ล้านบาทขึ้นไป)

ยกระดับกลยุทธ์การลงทุนให้เป็นระดับโลก

โปรดกรอกข้อมูลให้ครบเพื่อลงทะเบียนรับคำแนะนำการลงทุน

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุน 10,000,000 บาทขึ้นไป


ชื่อ นามสกุล  *
อีเมล  *
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้  *
เมื่อกดปุ่ม “ต่อไป” แสดงว่าคุณยินยอมให้บริษัท ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัทในเครือ เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลเพื่อแนะนำบริการ แจ้งสิทธิประโยชน์ เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ประชาสัมพันธ์ และดำเนินการที่เกี่ยวข้อง ศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของ

ขั้นตอนการเป็นนักลงทุน 100 คนแรกในประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 1

กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนรับสิทธิ์

กดปุ่ม "จองสิทธิ์ลงทุน" จากนั้นกรอกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2

รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

(ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักวันหยุดนักขัตฤกษ์)

Global Optimized Returns

รับคำปรึกษาการลงทุนก่อนเริ่มลงทุน กับกลยุทธ์การลงทุนที่คิดและออกแบบมาเพื่อคนไทย

ดูแลและให้คำแนะนำอย่างที่นักลงทุนควรได้รับ

ออกแบบกลยุทธ์การลงทุนโดย Franklin Templeton

กำหนดสัดส่วนและสินทรัพย์การลงทุนอย่างมีระบบ

ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 1,300 คน ใน 34 ประเทศทั่วโลก ทำให้ Franklin Templeton สามารถวิเคราะห์และกำหนดสัดส่วนและสินทรัพย์การลงทุนได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้ 5 ปัจจัยในการออกแบบกลยุทธ์

Risk Management

ออกแบบสัดส่วนการลงทุนโดยให้ความสำคัญกับโอกาสการสร้างผลตอบแทนสูงสุดในความเสี่ยงที่ต่ำที่สุด

Capital Market Expectation

คาดการณ์ผลตอบแทนของสินทรัพย์ในอีก 7 ปีข้างหน้าเพื่อให้สอดคล้องกับวัฏจักรของเศรษฐกิจ

Multi-Objective Optimization

เสริมการวิเคราะห์เชิงคุณภาพเพื่อออกแบบพอร์ตการลงทุนให้เหมาะกับสภาวะตลาดในปัจจุบัน

Scenario and Stress Testing

Backtesting พอร์ตการลงทุนเพื่อเทียบความเสี่ยงกับเหตุการณ์ในอดีต

Efficient Frontier

ใช้กลยุทธ์ Dynamic Asset Allocation เพื่อรักษาสมดุลความเสี่ยง และออกแบบมาให้สามารถปรับสัดส่วนได้ในระยะสั้น

คัดเลือกกองทุนที่เหมาะสมโดย FINNOMENA

โอกาสรับผลตอบแทนที่สมดุลกับความเสี่ยง

คัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุดจาก 19 บลจ. โดยทีมที่ปรึกษาการลงทุนและกูรูทางการเงินกว่า 80 ท่าน พร้อมเทคโนโลยี AI ช่วยในการวิเคราะห์

Correlated with Benchmark

คัดเลือกกองทุนที่มีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับกลยุทธ์ที่ออกแบบโดย Franklin Templeton

Active Fund Selection

พูดคุยกับ Fund manager ของกองทุนโดยตรง เพื่อทราบถึงมุมมองและเข้าใจกลยุทธ์การลงทุนแบบเชิงลึก

Fee consideration

กองทุนที่คัดเลือกจะต้องมีค่าธรรมเนียมที่ต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับกองทุนประเภทเดียวกัน

Global Optimized Return

เพิ่มโอกาสการรับผลตอบแทนในความเสี่ยงที่เหมาะสม

ยกระดับการลงทุนให้เป็นระดับโลกกระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนในความเสี่ยงที่เหมาะสมบนเป้าหมาย 10% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี)

สัดส่วนการลงทุนพอร์ต Global Optimized Return

ออกแบบกลยุทธ์การลงทุนระดับโลกจาก Franklin templeton กระจายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก เพิ่มโอกาสได้รับผลตอบแทนในความเสี่ยงที่เหมาะสม บนเป้าหมาย 10% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี)

ตัวอย่าง บลจ. ของกองทุนในแผนนี้

48%
13%
12%
8%
5%
5%
3%
3%
2%
1%

ลองสร้างแผนเพื่อดูรายชื่อกองทุนแนะนำ

ลองสร้างแผน Global Optimized Return
  • ควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและควาเมสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่แจ้งไว้

บริการ Rebalancing และปรับพอร์ตตลอดระยะเวลาการลงทุน

“ซื้อถูก ขายแพง” หนึ่งในกลไกหนึ่งที่ช่วยสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

ปรับพอร์ตการลงทุน Rebalance ทุก ๆ 6 – 12 เดือน ผ่านระบบการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันและที่ปรึกษาที่ดูแลคุณ  ซึ่งคือการเข้าซื้อเพิ่มในกรณีที่สินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งในพอร์ตราคาปรับลงมาก การขายทำกำไรในกรณีที่สินทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งราคาปรับเพิ่มขึ้นมาก ช่วยให้กองทุนที่ทำหน้าที่เติบโตแบบสะสมมูลค่า และทำหน้าที่เสมือนเครื่องจักรเติมหน่วยการลงทุนให้กับกองทุนที่ทำหน้าที่ในการจ่ายกระแสเงินสด ให้สามารถจ่ายกระแสเงินสดได้อย่างสม่ำเสมอได้ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง

Past Performance ของ FINNOMENA Retirement Income Solution (RIS)

Retirement Income Solution

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Back Testing ของ FINNOMENA Retirement Income Solution (RIS)

FINNOMENA Retirement Income Solution (RIS) สามารถทดสอบย้อนหลังกลับไปได้ยังช่วงปลายปี 2017 ซึ่งครอบคลุมภาวะการลงทุนที่หลากหลายทั้งตลาดขาขึ้นและยามที่ตลาดผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งเป็น Systematic Risk หรือความเสี่ยงที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่ง FINNOMENA Retirement Income Solution (RIS) ยังสามารถจ่ายกระแสเงินสดได้อยู่ที่ประมาณ 4.07% ต่อปีในปี 2020 และ จ่ายกระแสเงินสดเฉลี่ย 3 ปีได้อยู้ที่ประมาณ 4.12% ต่อปี ขณะที่เงินต้นปรับตัวลดลงเพียง 0.72% เท่านั้น ส่งผลให้พอร์ตสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยได้ประมาณ 3.56% ต่อปี ภายใต้ Max Drawdown ในภาวะปรกติที่ 4.03% และ ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ -17.68%

บริหารเงินในวัยเกษียณ เตรียมพร้อมชนะเงินเฟ้อ ด้วยพอร์ต Retirement Income Solution

ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

พอร์ตสำหรับวัยเกษียณ: Retirement Income Solution (RIS)

เริ่มต้นวางแผนเกษียณ บริหารเงินอย่างมั่นใจ ด้วยพอร์ต Retirement Income Solution

รับคำแนะนำการลงทุนระดับโลกจาก Franklin Templeton

Subash Pillai

Managing Director
Head of Franklin Templeton Investment Solutions, APAC

Subash Pillai is the Regional Head of Client Investment Solutions (APAC) for Franklin Templeton Investment Solutions. Subash has responsibility for  developing multi-asset, goals-based investment portfolios for our clients in the region. Franklin Templeton’s Investment Solutions business builds on the broad  range of investment capabilities across the firm’s Fixed Income, Equity and Alternatives investment groups, as well as accessing third party managers.

Stephen Tong

Stephen Tong, CFA

Client Portfolio Manager

Stephen Tong is a Client Portfolio Manager for Franklin Templeton Investment Solutions (FTIS). He focuses on designing and managing multi-asset portfolios engineered to meet specific client objectives by leveraging Franklin Templeton’s global investment capabilities.

lisa leong

Lisa Leong

Head of Thailand Franklin Templeton

Lisa Leong is Head of Institutional Business with Templeton Asset Management Ltd., Singapore and is responsible for institutional business development and client servicing within the South-East Asia region.

Daphne Yang, CFA

Head of Franklin Templeton Academy APAC

Daphne Yang joined Franklin Templeton Investments in May 2008. In this role, she oversees investment education and sales training for investors, external financial institutions, and internal departments in the Asia Pacific region. She also speaks for client educational seminars, publishes investment articles, and designs investment education and training solutions in Mandarin, Cantonese, and English.

ดูแลคุณโดยผู้วางแผนการลงทุน

บริหารและจัดการกลยุทธ์การลงทุนโดยตรงจากทีมงาน FINNOMENA Investment Committee ด้วยประสบการณ์การลงทุนมากกว่า 20 ปี ผสมผสานกับข้อมูลและเทคโนโลยีช่วยในการวิเคราะห์และเสนอมุมมองการลงทุน ดูแลคุณอย่างใกล้ชิดโดยผู้แนะนำการลงทุนที่ ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.

ส่วนหนึ่งของผู้วางแผนการลงทุนจากเรา

(ผ่านการสอบในหลักสูตร IC paper 1,2,3 และ CFP module 1,2)

เราจะตั้งใจดูแลคุณต่อไป

เพราะคุณคือคนสำคัญ

อย่าเริ่มลงทุนจนกว่าจะเราจะเข้าใจว่าเรากำลังลงทุนไปกับอะไร เพราะว่าโอกาสในการลงทุนมันมีเข้ามาหาอยู่เสมอ
FINNOMENA
คุณวธัญญู อัศวเบ็ญจาง
นักลงทุนอิสระ, อดีตเจ้าของโรงแรม
เราควรศึกษาให้เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการลงทุน และเริ่มให้เร็วตั้งแต่เริ่มมีรายได้เป็นก้อน ผลจะทำให้เรามีอิสรภาพทางการเงินได้เร็วยิ่งขึ้น
FINNOMENA
คุณอาคม ชีวะเกรียงไกร
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด
การต้องลงทุนในเฉพาะกองทุนของที่ใดที่หนึ่ง ผมว่ามันแคบไปสำหรับโลกการลงทุน คือตอนนี้การจะทำอะไรมันต้องไม่มีกรอบ
FINNOMENA
คุณพิชเยนทร์ หงษ์ภักดี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด

Global Optimized Return

เพิ่มโอกาสการรับผลตอบแทนในความเสี่ยงที่เหมาะสม

ด้วยพอร์ตการลงทุนระดับโลก

FRANKLIN TEMPLETON คือใคร?

Franklin Templeton องค์กรที่ปรึกษาด้านการจัดการสินทรัพย์ระดับโลก บริหารยอดเงินลงทุนมากกว่า 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมากกว่า 1,200 คน และตั้งอยู่ในอีก 34 ประเทศทั่วโลก โดย Franklin Templeton มีชื่อเสียงในการมุ่งเน้นสร้างผลตอบแทนในระยะยาวในการลงทุน พร้อมความเชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยงตามจังหวะที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากการคัดเลือกกองทุนที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์

Franklin Templeton มุ่งเน้นความต้องการของนักลงทุนเป็นหลัก เพื่อสร้างเส้นทางการเงินให้บรรลุวัตถุประสงค์ของนักลงทุน และเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ความรู้ บทวิเคราะห์ งานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักลงทุน

FINNOMENA คือใคร?

FINNOMENA เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อเหล่ากูรูทางการเงินชั้นนำได้ร่วมกันทำหน้าที่ “ปลดล็อค” ศักยภาพการลงทุนและยกระดับความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนให้แก่คนไทย เพื่อให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองและเริ่มต้นลงทุนได้อย่างถูกต้องและถูกหลักการผ่านกองทุนรวม

FINNOMENA ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก กลต. และอยู่ภายใต้โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน” ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมาเราได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

จาก พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐฯ อาทิเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม

ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าถึง FINNOMENA กว่า 25 ล้านครั้ง มีผู้ติดตามบนสื่อออนไลน์รวมกันกว่า 1.2 ล้านคน และมีสมาชิกกว่า 180,000 คน

ส่งผลให้ FINNOMENA ก้าวขึ้นเป็นผู้นำของบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนในประเทศไทย คิดเป็นเม็ดเงินที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกว่า 16,000 ล้านบาท ในปัจจุบัน

ให้คำแนะนำที่เป็นกลาง

ซื้อกองทุนได้จาก 19 บลจ.

ปลอดภัย เท่ากับธนาคาร

ยกระดับการลงทุนให้เป็นระดับโลก
ด้วยพอร์ต Global Optimized Return

จำกัดสิทธิ์การลงทุนเพียง 100 คนในประเทศไทย

  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน