แจ้งเตือน

ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ ภายใน 3 วันทำการ ด้วยหมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการและเริ่มต้นลงทุน หากคุณยังไม่มีบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA ระหว่างนี้สามารถทำการเปิดบัญชีลงทุนไว้ได้เลย ง่าย.. ไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ต้องยื่นเอกสาร ทำผ่านแอปพลิเคชั่นได้เลย