แจ้งเตือน

FINNOMENA iFA Services

ปรึกษาการลงทุนกองทุนรวม

โดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล

(สำหรับผู้ที่สนใจลงทุน 500,000 บาทขึ้นไป)

  • ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
  • ที่ปรึกษาการลงทุน มีใบอนุญาต (License) รับรองจาก ก.ล.ต.
  • ผ่านการอบรมรับรองการให้คำแนะนำการลงทุนจาก FINNOMENA
  • ปรึกษาได้อย่างสบายใจ ไม่มีข้อผูกมัด

สิ่งที่คุณจะได้รับ

ได้ลงทุนในพอร์ตกองทุนที่ผ่านการคัดกรองด้วยระบบ Machine learning และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ

วิเคราะห์เป็นกลางเพื่อคัดเลือกกองทุนที่ดีที่สุดจาก 19 บริษัทหลักทรัพย์ซื้อขายกองทุน

บริการแจ้งเตือนปรับพอร์ต โดยที่ปรึกษาส่วนบุคคลและระบบอัตโนมัติ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

ตัวอย่างพอร์ตกองทุนแนะนำ All Balance

จัดพอร์ตสมดุล สร้างผลตอบแทนระยะยาว

สร้างสมดุลด้วยการกระจายลงทุนในหลายสินทรัพย์หลัก บนเป้าหมายผลตอบแทน 7 – 9% ต่อปี และมีระดับความผันผวนที่ต่ำกว่าตลาดหุ้น เหมาะกับนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้ปานกลางถึงสูง

สัดส่วนการลงทุน

สัดส่วนการลงทุนพอร์ต All Balance

จัดพอร์ตแบบสมดุล ลงทุนในหุ้น กองทุนอสังหาฯ ตราสารหนี้ และทองคำ มีระบบ Rebalance ปรับสมดุลพอร์ตเพื่อสร้างผลตอบแทนสม่ำเสมอในระยะยาว เป้าหมายผลตอบแทน 7 - 9% ต่อปี (ไม่ใช่การการันตี)

ตัวอย่าง บลจ. ของกองทุนในแผนนี้

30%
20%
20%
15%
10%
5%

ลองสร้างแผนเพื่อดูรายชื่อกองทุนแนะนำ

ลองสร้างแผน All Balance

ขั้นตอนการรับบริการ

ขั้นตอนที่ 1

กดปุ่ม "รับบริการ" จากนั้นกรอกข้อมูลเพื่อรับการติดต่อกลับ

ขั้นตอนที่ 2

รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 48 ช.ม. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รับการติดต่อกลับภายใน 48 ชั่วโมง กดเลย!

FINNOMENA คือใคร?

FINNOMENA เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ทางการเงินที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อเหล่ากูรูทางการเงินชั้นนำได้ร่วมกันทำหน้าที่ “ปลดล็อค” ศักยภาพการลงทุนและยกระดับความรู้ทางด้านการเงินการลงทุนให้แก่คนไทย เพื่อให้สามารถก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองและเริ่มต้นลงทุนได้อย่างถูกต้องและถูกหลักการผ่านกองทุนรวม

FINNOMENA ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจาก กลต. และอยู่ภายใต้โครงการ “5 ขั้นมั่นใจลงทุน”  ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมาเราได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจาก พันธมิตรทางธุรกิจ สถาบันการเงิน และหน่วยงานภาครัฐฯ อาทิเช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม

ในปีที่ผ่านมามีผู้เข้าถึง FINNOMENA กว่า 25 ล้านครั้ง มีผู้ติดตามบนสื่อออนไลน์รวมกันกว่า 1.2 ล้านคน และมีสมาชิกกว่า 180,000 คน

ส่งผลให้ FINNOMENA ก้าวขึ้นเป็นอันดับ 1 ของบริษัทนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนในประเทศไทย คิดเป็นเม็ดเงินที่ให้คำปรึกษาด้านการลงทุนกว่า 10,000 ล้านบาท ในปัจจุบัน

ให้คำแนะนำที่เป็นกลาง

ซื้อกองทุนได้จาก 19 บลจ.

ปลอดภัยเท่ากับธนาคาร

พันธมิตรของเรา

บริการที่ปรึกษาการลงทุนส่วนบุคคล โดยที่ปรึกษาการลงทุนอิสระจาก FINNOMENA

  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน
  • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน
  • การลงทุนในผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนที่มีความเสี่ยงสูงหรือมีความซับซ้อนซึ่งมีปัจจัยอ้างอิง มีความแตกต่างจากการลงทุนในปัจจัยอ้างอิงโดยตรง ซึ่งอาจทำให้ราคาของผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนดังกล่าวมีความผันผวนแตกต่างจากราคาของปัจจัยอ้างอิงได้
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจเงื่อนไขการจ่ายผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก่อนทำการลงทุน