แจ้งเตือน

กองทุนรวมที่เข้าร่วมโปรโมชั่นสำหรับแผน DIY

1AM-GEM,1AMSET50-RA,1AMSET50-RU,1VAL-D,ABAG,ABAGS,ABAPAC,ABCG,ABEG,ABG,ABGEM,ABIG,ABJO,ABSL,ABSM,ABTED,ABWOOF,AGF,ASP-ASIAN,ASP-BRIC,ASP-CHINA,ASP-DISRUPT,ASP-EUROPE QUALITY,ASP-EVOCHINA,ASP-INDIA,ASP-NGF,ASP-ROBOT,ASP-SME,ASP-THEQ,ASP-VIET,ASP-X,B-ASEAN,B-ASIA,B-BHARATA,B-CHINE-EQ,B-FUTURE,B-GLOBAL,B-INNOTECH,B-THAICG,BRIC,CHINA,EHD,GC,HI-DIV,I-CHIC,JSM,K-AEC,K-ART,K-ASIA,K-CCTV,K-CHANGE-A(A),K-CHINA,K-EQUITY,K-EUROPE,K-EUSAGE,K-EUSMALL,K-GEMO,K-GHEALTH,K-GHEALTH(UH),K-GINFRA,K-GLOBE,K-HIT,K-INDIA,K-JP,K-MIDSMALL,K-MVEQ,K-SELECT,K-SEMQ,K-STAR-A(A),K-STAR-A(R),K-STEQ,K-USA-A(A),K-USA-A(D),K-VALUE,K-VIETNAM,KF-BRIC,KF-EM,KF-EUROPE,KF-GTECH,KF-HCHINAD,KF-HEUROPE,KF-HJAPAND,KF-HJPINDX,KF-HSMUS,KF-HUSINDX,KF-INDIA,KF-JPSCAP,KF-JPSCAPD,KF-LATAM,KF-SMCAPD,KF-US,KFACHINA-A,KFDYNAMIC,KFGBRAND-A,KFGBRAND-D,KFGDIV-D,KFGROWTH-A,KFGROWTH-D,KFHASIA-A,KFHEALTH-A,KFHEALTH-D,KFHHCARE-A,KFHHCARE-D,KFHTECH-A,KFSEQ,KFSEQ-D,KFTHAICG,KFTHAISM,KFTSTAR-A,KFTSTAR-D,KFVIET-A,KT-AGRI,KT-ASEAN-A,KT-Ashares-A,KT-BRAIN-A,KT-CHINA-A,KT-CLMVT-A,KT-CLMVT-D,KT-EMEQ-A,KT-ENERGY,KT-EURO,KT-FINANCE,KT-HEALTHCARE-A,KT-HiDiv,KT-INDIA-A,KT-INDIA-D,KT-JAPAN-A,KT-JAPAN-D,KT-JPFUND-A,KT-mai,KT-MINING,KT-PRECIOUS,KT-US-A,KT-WEQ,KT-WTAI-A,KTEF,KTMSEQ,LHCHINA-A,LHDIGITAL-A,LHDIGITAL-D,LHDIGITAL-R,LHEM-E,LHGEQ-A,LHGEQ-D,LHGEQ-R,LHGLIFE-E,LHINDIA-E,LHJAP-E,LHMEGA-A,LHMEGA-A,LHMEGA-D,LHROBOT-E,LHSTRATEGY-A,LHSTRATEGY-D,LHSTRATEGY-R,LHTOPPICK-A,LHTOPPICK-D,LHTOPPICK-R,M-ATECH,M-MEGA-A,M-MEGA-D,MCHINA,MGE,MGF,MS-ASIAN SM,MS-CHINA VALUE,MS-CORE EQ,MS-EE EURO,MS-EQ DIV,MS-EUROPE-A,MS-EUROPE-D,MS-HCARE-A,MS-HCARE-D,MS-INDIA-A,MS-INDIA-D,ONE-ALLCHINA-RA,ONE-DISC-RA,ONE-EQ,ONE-G,ONE-GECOM,ONE-GLOBALEQ,ONE-GLOBFIN-RA,ONE-GLOBFIN-RD,ONE-NIPPON,ONE-STOXXASEAN,ONE-UB 3,ONE-UGG-RA,ONE-VIETNAM-RA,ONE+1,PHATRA ACT EQ-A,PHATRA ACT EQ-D,PHATRA DIVIDEND,PHATRA GHC,PHATRA GINFRAEQ,PHATRA GNP,PHATRA GNP-H,PHATRA SM CAP,PRINCIPAL APDI,PRINCIPAL CHEQ-A,PRINCIPAL CII,PRINCIPAL EPIF,PRINCIPAL EUEQ,PRINCIPAL GBRAND-A,PRINCIPAL GEDTECH-A,PRINCIPAL GEDTECH-A,PRINCIPAL GEF-A,PRINCIPAL GEQ,PRINCIPAL GIF,PRINCIPAL GINNO-A,PRINCIPAL GSA,PRINCIPAL GSCEQ-R,PRINCIPAL iDIV-A,PRINCIPAL iDIV-D,PRINCIPAL iDIV-R,PRINCIPAL JEQ,PRINCIPAL KEQ,PRINCIPAL VNEQ-A,RKF4,SCBAEM,SCBAEMHA,SCBBLN,SCBCE,SCBCEH,SCBCHA,SCBCHEQA,SCBDA,SCBDV,SCBEMEQ,SCBENERGY,SCBEUEQ,SCBEUSM,SCBGEQ,SCBGEQA,SCBGHC,SCBGIF,SCBGMLA,SCBINDIA,SCBKEQTG,SCBLEQ,SCBLEQA,SCBMLTA,SCBMSE,SCBNK225,SCBNK225D,SCBPGF,SCBPMO,SCBS&P500,SCBSE,SCBSEA,SCBTEQ,SCBTHAICGA,SCBUSSM,SCBVALUEA,T-EQUITY,T-ES-CHINA A,T-ES-GCG,T-EuropeEQ,T-FinanceTH,T-GlobalEnergy,T-GlobalEQ,T-HEALTHCARE,T-INFRA,T-JapanEQ,T-LowBeta,T-PREMIUM BRAND,T-Privilege,TBIOTECH,TCHSTARP,TCHTECH,TEF,TEF-DIV,TGESG,TGHDIGI,TGHSTARP,THANA1,TISCOAP,TISCOBIG,TISCOCH,TISCOCHA,TISCOCID,TISCODS,TISCOEGF,TISCOEU,TISCOGC,TISCOGEM,TISCOGIF-R,TISCOGY,TISCOHD,TISCOIN,TISCOINA-A,TISCOJP,TISCOJPA,TISCOLAF,TISCOMS,TISCONA,TISCOUS,TISCOWB,TISTECH-A,TLDIVEQ-D,TLEQ,TLEQ-THAICG,TLMSEQ,TMB-ES-CHINA-A,TMB-ES-GCG,TMB-ES-GCORE,TMB-THAICG,TMBAGLF,TMBCOF,TMBEAE,TMBEG,TMBGER,TMBGINFRA,TMBGQG,TMBINDAE,TMBJE,TMBJPNAE,TMBUS500,TMBUSBLUECHIP,TS,TSF,TSTAR-UH,TSTARP,TUSEQ-UH,TUSFIN-A,UCHINA,UEDTECH,UES,UGD,UGQG,UNI,UOBSA,UOBSAS100,UOBSAS100D,UOBSCI-D,UOBSCI-N,UOBSDF,UOBSGC,UOBSJSM,UTHAICG,UTSME,UVO,VFOCUS-D,WE-CHIG,WE-CHIG,WE-GEQUITY,WE-GOLD,WE-GTECH

1AMSET50-RA,1AMSET50-RU,1US-OPP,1VAL-D,ABFC,ABG,ABIG,ABSL,ABSM,ABTED,ABV,AGF,ASP-AAA-R,ASP-EUROPE QUALITY,ASP-FLEXPLUS,ASP-INDIA,ASP-NGF,ASP-SME,ASP-STRATEGIC,ASP-THEQ,ASP-VIET,ASP-X,ASPGIPLUS-A,ASPGIPLUS-R,B-ASEAN,B-BHARATA,B-INCOME,B-THAICG,BPLUS,EHD,HI-DIV,I-CHIC,I-DEVELOP,JSM,K-AEC,K-ART,K-ASIA,K-CHINA,K-EQUITY,K-EUSAGE,K-EUSMALL,K-FITL,K-FITM,K-FITS,K-FITXL,K-GA,K-GEMO,K-GINCOME-A(A),K-GINCOME-A(R),K-GINFRA,K-GREAT,K-INDIA,K-JP,K-MIDSMALL,K-MVEQ,K-PLAN2,K-PLAN3,K-SELECT,K-SGM,K-STAR-A(A),K-STAR-A(R),K-STEQ,K-USA-A(A),K-VALUE,K-VIETNAM,KF-CINCOME,KF-EM,KF-HJPINDX,KF-HSMUS,KF-INCOME,KF-INDIA,KF-JPSCAP,KF-JPSCAPD,KF-LATAM,KF-ORTFLEX,KF-SMCAPD,KFAINCOM-A,KFAINCOM-R,KFDYNAMIC,KFGBRAND-A,KFGBRAND-D,KFGDIV-D,KFGOOD,KFGROWTH-A,KFGROWTH-D,KFHAPPY-A,KFMINCOM-A,KFMINCOM-R,KFSEQ,KFSEQ-D,KFSUPER,KFTHAICG,KFTHAISM,KFTSTAR-A,KFTSTAR-D,KFVIET-A,KT-AGRI,KT-ASEAN-A,KT-Ashares-A,KT-BRAIN-A,KT-CLMVT-A,KT-CLMVT-D,KT-DHINCOME-A,KT-ENERGY,KT-EURO,KT-FINANCE,KT-FLEX,KT-GMO-A,KT-GOI-A,KT-HiDiv,KT-IGF-A,KT-IGF-R,KT-INDIA-A,KT-INDIA-D,KT-JAPAN-A,KT-JAPAN-D,KT-JPFUND-A,KT-mai,KT-WEQ,KT25/75-A,KT25/75-R,KTEF,KTMEE-A,KTMEE-D,KTMSEQ,KTMUNG-A,KTMUNG-D,KTSRI-A,KTSRI-D,KTSUK-A,KTSUK-D,LHCHINA-A,LHGINCOME-A,LHGINCOME-D,LHGINCOME-R,LHGMA-A,LHGMA-D,LHGMA-R,LHINDIA-E,LHIP-D,LHJAP-E,LHMEGA-A,LHMEGA-A,LHMEGA-D,LHMSFL-A,LHMSFL-D,LHMSFL-R,LHSELECT-D,LHSMART-D,LHSTRATEGY-A,LHSTRATEGY-D,LHSTRATEGY-R,LHTOPPICK-A,LHTOPPICK-D,LHTOPPICK-R,M-INCOMEAI,M-MEGA-A,M-MEGA-D,M-MULTI-A,M-VI,MCHINA,MFX,MGE,MGF,MGS,MIX-D1585,MS-CORE EQ,MS-EE EURO,MS-EQ DIV,MS-HCARE-A,MS-INDIA-A,MS-INDIA-D,ONE-DISC-RA,ONE-EQ,ONE-G,ONE-GLOBALEQ,ONE-GLOBFIN-RA,ONE-GLOBFIN-RD,ONE-HOSPITAL,ONE-NIPPON,ONE-POWER,ONE-PREMIER,ONE-STOXXASEAN,ONE-UB 3,ONE-ULTRA,ONE-VIETNAM-RA,ONE+1,PHATRA ACT EQ-A,PHATRA ACT EQ-D,PHATRA DIVIDEND,PHATRA GINFRAEQ,PHATRA SG-AA Extra,PHATRA SG-AA Light,PHATRA SM CAP,PRINCIPAL CII,PRINCIPAL EPIF,PRINCIPAL EUEQ,PRINCIPAL GBRAND-A,PRINCIPAL GEDTECH-A,PRINCIPAL GEDTECH-A,PRINCIPAL GEQ,PRINCIPAL GIF,PRINCIPAL GPS-A,PRINCIPAL GSA,PRINCIPAL GSCEQ-R,PRINCIPAL iBALANCED-R,PRINCIPAL iDIV-A,PRINCIPAL iDIV-D,PRINCIPAL iDIV-R,PRINCIPAL SIF,PRINCIPAL VNEQ-A,RKBC,RKF4,SCB2566,SCB2576,SCB2586,SCBABS,SCBAPLUSA,SCBCE,SCBCEH,SCBDA,SCBDV,SCBEMEQ,SCBENERGY,SCBEUEQ,SCBFLX,SCBGEQ,SCBGEQA,SCBGIF,SCBGINA,SCBGINR,SCBGLOWP,SCBGPLUS,SCBINCA,SCBINCR,SCBINDIA,SCBLEQ,SCBLEQA,SCBMLTA,SCBMPLUSA,SCBMSE,SCBOPPA,SCBOPPR,SCBPLUS,SCBPMO,SCBPOPA,SCBSE,SCBSEA,SCBSMART2,SCBSMART3,SCBSMART4,SCBTEQ,SCBTHAICGA,SCBUSSM,SCBVALUEA,SCBWINA,SCBWINR,T-EQUITY,T-ES-CHINA A,T-ES-GCG,T-EuropeEQ,T-FinanceTH,T-JapanEQ,T-LowBeta,T-PREMIUM BRAND,T-Privilege,T-STSD,TBF,TBIOTECH,TCHTECH,TCINCP-A,TCINCP-R,TEF,TEF-DIV,TGESG,TGINC-A,TGINC-R,THANA1,TINC-A,TINC-R,TISCOAGF,TISCOBIG,TISCOCH,TISCOCID,TISCODS,TISCOEGF,TISCOEU,TISCOFLEX,TISCOGC,TISCOGEM,TISCOGIF-R,TISCOGY,TISCOHD,TISCOIN,TISCOINA-A,TISCOJP,TISCOLAF,TISCOMS,TISCOWB,TLDIVEQ-D,TLEQ,TLEQ-THAICG,TLMSEQ,TMB-ES-APPF,TMB-ES-CHINA-A,TMB-ES-GCG,TMB-ES-IALLO,TMB-THAICG,TMBAALF,TMBAAMF,TMBAASF,TMBEAE,TMBEG,TMBGER,TMBGINFRA,TMBGRR,TMBINCOME,TMBINDAE,TMBJPNAE,TMBTMSMV,TS,TSF,TUSFIN-A,UEDTECH,UEMIF-A,UEMIF-N,UES,UFIN-A,UFIN-N,UGD,UGMAC,UIF-A,UIF-N,UOBSAI,UOBSAS100,UOBSAS100D,UOBSDF,UOBSJSM,UOBSMG,UTHAICG,UTSME,UVO,VFOCUS-D,WE-CHIG,WE-CHIG,WE-GEQUITY,WE-GOLD

ASP-EUPROP,ASP-PROPIN-A,B-IR-FOF,K-GPROP,K-PROPI,KFGPROP-A,KFGPROP-D,KT-PIF-A,KT-PIF-D,LHPROP-G,LHPROPA-D,LHPROPINFRA-D,MN-APREIT-A,MN-APREIT-R,MPII-D,ONE-APACPROP,ONEPROP-SG,PHATRA PROP-D,PRINCIPAL GREITs,PRINCIPAL iPROP-A,PRINCIPAL iPROP-D,PRINCIPAL iPROP-R,PRINCIPAL iPROPEN-A,PRINCIPAL iPROPEN-D,PRINCIPAL iPROPPLUS,SCBGPROP,SCBPINA,SCBPIND,T-AsianProp,T-PropInfraFlex,TAREIT,TGREIT,TJREIT,TMBGPROP,TMBPIPF,TUSREIT

SCBGOLD,BGOLD,I-GOLD,SCBGOLDH,TGOLD,UOBSC,SCBCOMP,PRINCIPAL GCF,SCBOIL,I-OIL