แจ้งเตือน

แพ็กเกจการลงทุน ที่คุณไม่ควรพลาด

Investment Package

ลงทุนในกองทุนรวมที่ยอดเยี่ยมต้องที่ FINNOMENA เท่านั้น มอบแพ็กเกจการลงทุนสุดพิเศษ รับหน่วยลงทุนเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท พร้อมรับสิทธิประโยชน์จากที่ปรึกษาการลงทุนชั้นนำ เมื่อลงทุนในแผนการลงทุนที่แนะนำ ตั้งแต่วันที่ 5 – 29 พ.ค.  63 เท่านั้น

ขั้นตอนการรับสิทธิ์โปรโมชั่น

ขั้นตอนที่ 1

เลือกแพ็กเกจการลงทุน

ขั้นตอนที่ 2

กดยืนยันการรับสิทธิ์

ขั้นตอนที่ 3

ลงทุนในแผนการลงทุนที่แนะนำ

*กรุณาเข้าสู่ระบบสมาชิกทุกครั้ง ก่อนยืนยันการรับสิทธิ์

โปรโมชั่นหมดเขตใน

วัน
ชม.
นาที

รายละเอียดแพ็กเกจการลงทุน

ฟรี! บริการปรึกษาการลงทุน 1 ครั้ง

(เงินลงทุน 1 - 2.9 ล้านบาท)

ฟรี! บริการโทรแจ้งเตือนการปรับพอร์ต

(เงินลงทุน 3 - 9.9 ล้านบาท)

ฟรี! บริการออกแบบและแก้พอร์ตกองทุนรวม

(เงินลงทุน 10 ล้านบาทขึ้นไป)

ลงทุนในแผนการลงทุนที่ยอดเยี่ยม...พร้อมรับเพิ่มหน่วยลงทุน

เงื่อนไขการรับสิทธิ์

 • ลูกค้าจะต้องทำรายการซื้อกองทุนผ่านแพลตฟอร์ม FINNOMENA เท่านั้น 
 • ลูกค้าที่ลงทุนกับ FINNOMENA ผ่าน บล. โนมูระ พัฒนสิน สามารถทำรายการซื้อกองทุนผ่านบัญชีที่เปิดกับ บล. โนมูระ พัฒนสิน เพื่อรับของรางวัลโปรโมชั่นได้เช่นกัน
 • ในกรณีที่ลูกค้ามีบัญชีกองทุนมากกว่า 1 บัญชี และลงทุนมากกว่า 1 บัญชี บริษัทจะนำยอดเงินลงทุนของทุกบัญชีมารวมกัน  โดยพิจารณาจากเลขบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลัก
 • ลูกค้า 1 ท่านสามารถรับโปรโมชั่นได้ 1 สิทธิ์ (เงินลงทุนในแพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่ง ในแต่ละแพ็กเกจสามารถลงได้มากกว่า1 แผนการลงทุน)
 • ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันที่ 5 – 29 พ.ค. 63 
 • แผนการลงทุนที่เข้าร่วมในแพ็กเกจการลงทุนแบบเงินก้อน (Investment Package) ได้แก่ GAR, GIF, TOP 5, GCP, BIC – Global Technology, BIC – Global Healthcare, BIC – Asia ex. Japan, BIC – Thai Equity Large-Cap, BIC – Property & REITs, SET Immunity, World Immunity
 • ลูกค้าจะต้องลงทุนเพิ่มในแผนการลงทุน ครบทุกกองทุนของแต่ละแผนการลงทุนและเป็นไปตามสัดส่วนการลงทุน ที่ FINNOMENA ได้กำหนดไว้เท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นเช่น แผนการลงทุน GAR ต้องลงทุนใน 60% ตราสารเงิน และ 40% การลงทุนทางเลือก เป็นต้น ยอดเงินลงทุนที่นำมาคำนวณโปรโมชั่น มาจากผลรวมของทุกแผนการลงทุนในแพ็กเกจใดแพ็กเกจหนึ่ง (เฉพาะแผนการลงทุนที่เข้าร่วมโปรโมชั่น) และถูกต้องตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์
 • หากลูกค้ามียอดเงินลงทุนรวมในแผนการลงทุนทั้งหมดเกินกว่าที่กำหนดไว้ในแพ็กเกจ มูลค่าของรางวัลโปรโมชั่นจะให้ตามแพ็กเกจที่ลูกค้าได้กดรับสิทธิ์ และยืนยันการรับสิทธิ์ เช่น ลูกค้ากดรับสิทธิ์เฉพาะแพ็กเกจ PRIME ซึ่งกำหนดให้ลงทุนในแผนการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ระหว่าง 1,000,000 – 2,999,999 บาท ลูกค้าใหม่ ได้รับหน่วยเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 บาท ลูกค้าปัจจุบันได้รับหน่วยเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 บาท
  • แพ็กเกจ Prime ลงทุนในแผนการลงทุน GAR 60% ตราสารเงิน และ 40% การลงทุนทางเลือก จำนวนเงิน 1 ล้านบาท และ
  • แพ็กเกจ Prime ลงทุนในแผนการลงทุน GIF 45% กองทุนรวมแบบผสม 20% การลงทุนทางเลือก 20% ตราสารเงิน 15% ตราสารหนี้ จำนวนเงิน 2 ล้านบาท
  • สรุป ยอดเงินที่นำมาคำนวณโปรโมชั่น คือ แผน GAR 1 ล้านบาท และ GIF 2 ล้านบาท รวมเป็น 3 ล้านบาท ลูกค้าปัจจุบันได้รับหน่วยเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 พันบาท ลูกค้าใหม่ ได้รับหน่วยเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 พันบาท

  หมายเหตุ  ยอดเงินลงทุน 3,000,000 บาท ถ้าลูกค้ากดรับสิทธิ์ในแพ็กเกจ Private Wealth ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ตามแพ็กเกจ Private Wealth เนื่องจาก  Private Wealth กำหนดให้มียอดเงินลงทุนในแผนการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ ระหว่าง 3,000,000 – 9,999,999 บาท

 • ลูกค้าปัจจุบัน หมายถึง ลูกค้าที่เปิดบัญชีและเคยทำการซื้อขายกองทุนผ่านแพลตฟอร์ม FINNOMENA มาแล้ว รวมถึงลูกค้าที่ลงทุนกับ FINNOMENA ผ่าน บล. โนมูระ พัฒนสิน ทำการเปิดบัญชีกับ FINNOMENA เรียบร้อยก่อนวันที่ 29 พ.ค. 63 
 • หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น ลูกค้าจะต้องมียอดเงินลงทุนในแผนการลงทุนทั้งหมดมากกว่ายอดเงินลงทุนก่อนเข้าร่วมโปรโมชั่น หมายเหตุ การสับเปลี่ยนจากแผนการลงทุนหนึ่งไปยังแผนการลงทุนที่ได้รับโปรโมชั่นโดยไม่ลงทุนเพิ่มจะไม่ได้รับสิทธิ์โปรโมชั่น
 

เงื่อนไขโปรโมชั่น  Investment Package

 • ลูกค้ามีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ต่อไปจะเรียกว่า “ผู้รับสิทธิ์” 
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องกดปุ่ม “ยืนยันการรับสิทธิ์” ผ่านทางหน้าเว็ปไซต์ www.finnomena.com/campaign-promotion-package2020/ เพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น
 • โปรโมชั่นเป็นไปตามรายละเอียดแพ็กเกจ โดยกำหนดให้ลูกค้าปัจจุบันได้รับหน่วยลงทุนเพิ่มเป็น 2 เท่า (ยกเว้นแพ็กเกจ Private Banking) แบ่งออกเป็น
  • PRIME รับหน่วยลงทุนคืนสูงสุด 2,000 บาท ผู้รับสิทธิ์กดรับสิทธิ์  หมายถึง ผู้รับสิทธิ์ได้รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 1,000 บาท เมื่อมียอดเงินลงทุนในแผนการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ ระหว่าง 1,000,000 – 2,999,999 บาท สำหรับลูกค้าปัจจุบันได้รับหน่วยลงทุนเพิ่มเป็นมูลค่า 2,000 บาท
  • Private Wealth รับหน่วยลงทุนคืนสูงสุด 6,000 บาท ผู้รับสิทธิ์กดรับสิทธิ์  หมายถึง ผู้รับสิทธิ์ได้รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 3,000 บาท เมื่อมียอดเงินลงทุนในแผนการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้ ระหว่าง 3,000,000 – 9,999,999 บาท สำหรับลูกค้าปัจจุบันได้รับหน่วยลงทุนเพิ่มเป็นมูลค่า 6,000 บาท
  • Private Banking รับหน่วยลงทุนคืนสูงสุด 20,000 บาท ผู้รับสิทธิ์กดรับสิทธิ์ หมายถึง ผู้รับสิทธิ์ได้รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 20,000 บาท เมื่อมียอดเงินลงทุนในแผนการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนที่กำหนดไว้  ตั้งแต่ 10,000,000 บาท ขึ้นไป สำหรับลูกค้าปัจจุบันได้รับหน่วยลงทุนเพิ่มเป็นมูลค่า 20,000 บาท
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องทำการชำระค่าซื้อกองทุนให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 29 พ.ค. 63 กองทุนต่างประเทศก่อนเวลา 11.00 น. และกองทุนภายในประเทศก่อนเวลา 14.00 น.
 • ผู้รับสิทธิ์ทราบว่าของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน K-CASH และผู้รับสิทธิ์ได้ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงของการลงทุนตามข้อมูล Fund Fact Sheet ของหน่วยลงทุน K-CASH โดยอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ เพื่อจัดสรรให้กับผู้รับสิทธิ์เพื่อเป็นของรางวัล ผู้รับสิทธิ์สามารถศึกษารายละเอียดกองทุน K-CASH ได้ที่ finnomena.com/fund/k-cash
 • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาโปรโมชั่น FINNOMENA จะทำการประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางอีเมลของผู้ได้รับสิทธิ์ ในวันที่ 3 มิ.ย. 63
 • FINNOMENA จะดำเนินการจัดสรรหน่วยลงทุน K-CASH ให้ผู้ได้รับสิทธิ์ตามโปรโมชั่นในแผนการลงทุนล่าสุด โดยจะทำการสั่งซื้อหน่วยลงทุน K-CASH และทำการชำระราคาค่าซื้อให้ผู้ได้สิทธิ์ทุกท่าน โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. 63 เรียงลำดับตามเวลาที่ผู้รับสิทธิ์ทำรายการคำสั่งซื้อกองทุนสำเร็จ
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขและข้อตกลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีใด ๆ การตัดสินใจหรือการดำเนินการของ FINNOMENA ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์พนักงานบริษัทในเครือฟินโนมีนา ในการเข้าร่วมกิจกรรมและรับของสมนาคุณใด ๆ ตามโปรโมชั่นนี้
Private Prime Logo

สิทธิประโยชน์

 1. รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 1,000 บาท เมื่อมียอดเงินลงทุนในแผนการลงทุนที่กำหนดระหว่าง 1,000,000 – 2,999,999 บาท
 2. รับคำปรึกษาการลงทุนจาก Investment Advisor 1 ครั้ง ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

สำหรับลูกค้าปัจจุบันลงทุนเพิ่ม รับหน่วยลงทุน x2 มูลค่า 2,000 บาท

เงื่อนไข

 1. ลูกค้าจะต้องลงทุนเพิ่ม 1,000,000 – 2,999,999 บาท ในแผนการการลงทุน ตามทุกรายชื่อกองทุนและสัดส่วนการลงทุน ที่กำหนดไว้เท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่น
 2. แผนการลงทุนที่เข้าร่วมในแพ็คเกจ PRIME ได้แก่ GAR, GIF, TOP 5, GCP, BIC Technology, BIC Global Healthcare, BIC Asia Ex. Japan, BIC Thai Equity Large Cap, BIC Property, SET Immunity, World Immunity
Private Wealth Logo White

สิทธิประโยชน์

 1. รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 3,000 บาท เมื่อมียอดเงินลงทุนในแผนการลงทุนที่กำหนดระหว่าง 3,000,000 – 9,999,999 บาท
 2. รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว
 3. บริการโทรแจ้งเตือนปรับพอร์ตการลงทุน
 4. สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาการลงทุนประจำเดือน

สำหรับลูกค้าปัจจุบันลงทุนเพิ่ม รับหน่วยลงทุน x2 มูลค่า 6,000 บาท

เงื่อนไข

 1. ลูกค้าจะต้องลงทุนเพิ่ม 3,000,000 – 9,999,999 บาท ล้านบาทในแผนการการลงทุน ตามทุกรายชื่อกองทุนและสัดส่วนการลงทุน ที่กำหนดไว้เท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่น
 2. แผนการลงทุนที่เข้าร่วมในแพ็คเกจ Private Wealth ได้แก่ GAR, GIF, TOP 5, GCP, BIC Technology, BIC Global Healthcare, BIC Asia Ex. Japan, BIC Thai Equity Large Cap, BIC – Property & REITs, SET Immunity, World Immunity
Private Banking Logo White

สิทธิประโยชน์

 1. รับหน่วยลงทุนเพิ่ม มูลค่า 20,000 บาท เมื่อมียอดเงินลงทุนในแผนการลงทุนที่กำหนดตั้งแต่ 10,000,000 บาท
 2. รับคำแนะนำจากที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว
 3. บริการออกแบบแผนลงทุนตามเป้าหมาย (Tailor-Made Portfolio)
 4. บริการแก้พอร์ตกองทุนรวม (Fix My Port)
 5. บริการโทรแจ้งเตือนปรับพอร์ตการลงทุน
 6. สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาการลงทุนประจำเดือน

เงื่อนไข

 1. ลูกค้าจะต้องลงทุนเพิ่มขั้นต่ำ 10 ล้านบาทในแผนการการลงทุน ตามทุกรายชื่อกองทุนและสัดส่วนการลงทุน ที่กำหนดไว้เท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์โปรโมชั่น
 2. แผนการลงทุนที่เข้าร่วมในแพ็คเกจ Private Banking ได้แก่ GAR, GIF, TOP 5, GCP, BIC Technology, BIC Global Healthcare, BIC Asia Ex. Japan, BIC Thai Equity Large Cap, BIC – Property & REITs, SET Immunity, World Immunity