แจ้งเตือน
คุณ ได้มอบสิทธิ์รับรางวัลขวัญถุง
หน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท ให้กับคุณ
จากแคมเปญ โปรแกรมพิเศษ! เพื่อนชวนเพื่อน รับของรางวัล Limited Edition ทันที เมื่อชวนเพื่อนมาเปิดบัญชีลงทุนกับ Finnomena
คุณต้องเปิดบัญชีลงทุนครั้งแรกกับ Finnomena ภายใน 30 มิ.ย. 64
เพื่อรับสิทธิ์รับรางวัลขวัญถุง หน่วยลงทุนมูลค่า 100 บาท
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ของผู้แนะนำ
 • ระยะเวลาโปรแกรม ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มิ.ย. 64
 • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ผู้ถูกแนะนำเท่านั้น
 • Finnomena จะทำการรวบรวมจำนวนรายชื่อผู้ถูกแนะนำที่ได้เปิดบัญชีและได้รับอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) เสร็จสมบูรณ์ของเดือน ต่อผู้แนะนำ 1 ท่าน เพื่อมอบของรางวัลให้กับผู้แนะนำ
 • ผู้แนะนำที่ทำถูกต้องตามเงื่อนไขจะได้รับในอีเมลเพื่อกรอกข้อมูลที่อยู่การจัดส่งและไซส์เสื้อในวันที่ 2 ก.ค. 64 และต้องกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยภายในวันที่ 15 ก.ค. 64 เพื่อยืนยันสิทธิ์รับของรางวัล
ของรางวัลสำหรับผู้แนะนำ
 • ผู้แนะนำจะได้รับของรางวัล Exclusive เสื้อยืด Finnomena จำนวน 1 รางวัล
 • โดยบริษัทจะทำการส่งของรางวัลให้แก่ผู้แนะนำ โดยอิงจากวันและเวลาของลำดับการทำเงื่อนไขสำเร็จ และทำการเริ่มส่งของรางวัลภายในวันที่ 15 ส.ค. 64
 • ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถมอบของรางวัลได้ตามที่กำหนด จะเปลี่ยนเป็นหน่วยลงทุน K-CASH มูลค่า 100 บาทในแผนที่มีการลงทุนล่าสุดแทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และบริษัทจะทำการสั่งซื้อ ชำระราคาค่าซื้อ โดยอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ ทำรายการสั่งซื้อหน่วยลงทุน โดยบริษัทกำหนดวันใดวันหนึ่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ของผู้ถูกแนะนํา
 • ผู้ถูกแนะนำที่สามารถเข้าร่วมโปรแกรม จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนกับ บลน. Finnomena มาก่อนวันที่ 1 มิ.ย. 64
 • ผู้ถูกแนะนำต้องเปิดบัญชีซื้อขายกองทุนรวมพร้อมทำรายการตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์ (จะต้องได้รับการยืนยันเลขที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจาก Finnomena และการอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ ATS เรียบร้อย ก่อนวันที่ 21 มิ.ย. 64
 • จำกัดสิทธิ์รับรางวัล 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ผู้ถูกแนะนำเท่านั้น
 • ผู้ถูกแนะนำจะได้ของรางวัลเป็นหน่วยลงทุน K-CASH จำนวนเงิน 100 บาท
  • หากผู้ถูกแนะนำได้รับของรางวัล K-CASH จำนวนเงิน 100 บาทในโปรโมชั่นเปิดบัญชีใหม่ประจำเดือนมิถุนายน 64 แล้ว จะไม่ได้รับของรางวัลเพิ่มในกิจกรรมนี้
  • บริษัทจะทำการสั่งซื้อ ชำระราคาค่าซื้อ โดยอ้างอิงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (Net Asset Value : NAV) ณ วันที่ทำรายการชำระราคาค่าซื้อ โดยบริษัทกำหนดวันใดวันหนึ่งไม่เกินวันที่ 25 ของเดือนถัดไป
  • ผู้ถูกแนะนำที่ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบหน่วยลงทุนที่ได้รับตามสิทธิ์ได้ที่แผนการลงทุนล่าสุด
  • ตัวอย่าง ผู้รับสิทธิ์เปิดบัญชี ได้รับอนุมัติตัดบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ATS) ครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 1 - 21 มิ.ย. 64 ท่านจะได้รับหน่วยลงทุน K-CASH ภายในวันที่ 25 ก.ค. 64