แจ้งเตือน

ได้รับข้อมูลเรียบร้อย กรุณารอการติดต่อกลับ

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ FINNOMENA Speed Advisor Event กรุณารอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ FINNOMENA โดยเบอร์ 02-0265-100 เพื่อยืนยันสิทธิ์การเข้างาน

เพื่อความรวมเร็วในการให้บริการ หากคุณยังไม่ได้ทำการเปิดบัญชีลงทุนกับ FINNOMENA ระหว่างนี้คุณสามารถเริ่มต้นเปิดบัญชีลงทุน ผ่าน FINNOMENA เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทุน