แจ้งเตือน
FINNOMENA

ให้คุณทั้งหมด! เนื้อหาทุกหัวข้อสัมมนา

แทนคำขอบคุณนักลงทุนที่ช่วยสร้างปรากฎการณ์การลงทุนในกองทุนประหยัดภาษีกับ FINNOMENA ในงาน Tax Saving Fund 2020  

สัมมนาเวที Main Stage

1. ประหยัดภาษีแบบไหนมีประสิทธิภาพดีที่สุด โดย ดร.เมธี จันทวิมล PhD., AFPT™, CFWA®, RMA®

2. เจาะลงทุนจีนอีก 30 ปี รุ่งหรือร่วง โดย ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร และ คุณชยนนท์ รักกาญจนันท์ (CAO, FINNOMENA)

3. มุมมองการลงทุนปี 2021 จาก FINNOMENA โดยคุณเจษฎา สุขทิศ (CEO FINNOMENA)

สัมมนาเวที Mini Stage

1. เงื่อนไขกองลดหย่อนภาษีมีอะไรบ้าง โดย FINNOMENA Investment Advisor

2. เพิ่มผลตอบแทน อย่างเหนือชั้น ด้วยกองภาษี โดย เจ้าของเพจ Plantastic (FINNOMENA IFA)

3. มุมมองการลงทุนกับกองทุน RMF ที่ FINNOMENA เลือก โดย FINNOMENA Investment Advisor)

4. การซื้อ SSF-RMF กับ FINNOMENA โอกาสทำกำไรพร้อมลดหย่อนภาษี โดย FINNOMENA Investment Advisor

5. รู้จักภาษี รู้จักการลงทุน โดย เจ้าของเพจ MeeMoney (FINNOMENA IFA)

6. วางแผนการเงินอย่างไรให้บรรลุตามเป้าหมาย โดย เจ้าของเพจ Get Wealth Soon (FINNOMENA IFA)

ลงทุนกองทุนประหยัดภาษีให้คุ้มที่สุด ต้องที่ FINNOMENA

FINNOMENA