FINNOMENA GURU VIEW ตอนนี้คุณ ประกิต สิริวัฒนเกตุ จะมาเผยถึง “3 สิ่งที่จะเกิดขึ้น… จากเศรษฐกิจโลกในเวลานี้”

มาดูกันว่าจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง! นักลงทุนควรเตรียมตัวอย่างไร?

ติดตามรายการ FINNOMENA GURU VIEW ตอนอื่นๆ ได้ที่ https://finno.me/GURUVIEW