FINNOMENA GURU VIEW ตอนนี้คุณ ประกิต สิริวัฒนเกตุ จะมาเผยถึง “3 สิ่งที่จะเกิดขึ้น… จากเศรษฐกิจโลกในเวลานี้”

มาดูกันว่าจากนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง! นักลงทุนควรเตรียมตัวอย่างไร?

ติดตามรายการ FINNOMENA GURU VIEW ตอนอื่นๆ ได้ที่ https://finno.me/GURUVIEW

nter logo

ลงทุนในกองทุนรวมที่ยอดเยี่ยม ปรึกษา FINNOMENA ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะเป้าหมายการลงทุนแตกต่างกัน จึงต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด

ดูพอร์ตกองทุนแนะนำ