มีใครบ้างที่กำลังศึกษาการลงทุนแล้วติดอยู่ตรงเวลาเค้าพูด ๆ กันว่า SET ขึ้น SET ลง SET 50 บ้าง SET 100 บ้าง มันคืออะไร? แล้วทำไมนักลงทุนถึงต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ขนาดนี้? มาเรียนรู้ไปด้วยกันผ่านคลิปนี้เลย

ดัชนี คืออะไร?

 • ดัชนีเป็นเครื่องมือชี้วัดการเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ต้องการติดตาม ซึ่งได้มาจากการคำนวณทางสถิติ ในภาคเศรษฐกิจก็จะมีดัชนีที่เป็นที่รู้จักกันอย่างเช่น ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม เป็นต้น
 • ดัชนีในตลาดหลักทรัพย์ฯ คือดัชนีราคาหุ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือบ่งชี้ระดับราคาและแนวโน้มของตลาดหุ้น

ดัชนี SET

 • ดัชนี SET คือดัชนีที่สะท้อนราคาหุ้นทุกตัวที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 • ได้มาจากการถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าตามราคาตลาด ด้วยการเปรียบเทียบมูลค่าตลาด ณ ปัจจุบัน กับมูลค่าตลาดในวันฐาน ซึ่งก็คือวันที่ 30 เมษายน 2518 ซึ่งค่าดัชนีตอนนั้นเริ่มต้นที่ 100 จุด

ดัชนี SET50 และ SET100 

 • จะเป็นดัชนีที่ใช้แสดงระดับและการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นที่มีมูลค่าตลาดสูงสุด 50 และ 100 ตัวแรก  

ดัชนี SET TRI (Total Return Index)

 • เป็นดัชนีที่สะท้อนผลตอบแทนทุกประเภทของการลงทุนหุ้น ซึ่งจะรวมผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้น (Capital Gain) จากสิทธิในการจองซื้อหุ้น (Rights) และเงินปันผล (Dividends) แตกต่างจากดัชนี SET ที่สะท้อนการเปลี่ยนแปลงราคาเท่านั้น

ดัชนี SETHD (High Dividend)

 • เป็นดัชนีสะท้อนความเคลื่อนไหวราคาหุ้น 30 ตัว ที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงและจ่ายต่อเนื่องอย่างน้อย ปี  

ดัชนี SETCLMV

 • ย่อมาจาก Cambodia (กัมพูชา), Laos (ลาว), Myanmar (พม่า) และ Vietnam (เวียดนาม)
 • เป็นดัชนีสะท้อนการเคลื่อนไหวราคาของหุ้นบริษัทที่มีรายได้จากกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ อย่างน้อย 10% ของรายได้รวม หรือไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท

ดัชนี SET THSI (Thailand Sustainability Investment)

 • เป็นดัชนีที่สะท้อนการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น ESG หรือบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยื ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับการคัดเลือกหุ้นเข้าดัชนี

 • การคัดเลือกหุ้นเข้ามาเป็นองค์ประกอบของแต่ละดัชนีจะมีเกณฑ์อื่น ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมของดัชนีนั้น ๆ เช่น ขนาดของบริษัท สภาพคล่อง และสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย
 • ต้องมีการอัปเดตหุ้นที่ใช้เป็นองค์ประกอบของดัชนีใหม่อยู่เสมอ เพื่อประสิทธิภาพของการนำมาใช้เป็นตัวชี้วัด โดยเราสามารถศึกษาข้อมูลทั้งหมดนี้เพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

ประโยชน์ของการทำความรู้จักดัชนีต่าง ๆ

 • สามารถนำไปเปรียบเทียบราคาและสังเกตแนวโน้มของตลาด
 • สามารถใช้วัดประสิทธิภาพของการลงทุนหุ้น หรือกองทุนรวมหุ้นของเราด้วยว่าสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าหรือแย่กว่าตลาด