แจ้งเตือน

PORT

ประกาศปิดรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนที่ลงทุนในประเทศจีน วันที่ 31 มกราคม 2562

อันเนื่องจากรัฐบาลจีนได้ประกาศขยายเวลาวันหยุดเนื่องในเทศกาลตรุษจีน โดยให้สิ้นสุดวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 จากเดิมที่มีกําหนดสิ้นสุดในวันที่ 30 มกราคม 2563 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 

ทางบลน. FINNOMENA จึงจำเป็นที่จะต้องขอปิดรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนที่ลงทุนในประเทศจีนในเวลาดังกล่าว และหากนักลงทุนได้ทำการทำรายการเข้ามาก่อนหน้านี้ ทางทีมงานจำเป็นที่ต้องยกเลิกคำสั่งในวันที่ 31 มกราคม 2563

อย่างไรก็ตามนักลงทุนสามารถทำรายการเข้ามาใหม่ผ่านทางแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของ FINNOMENA ในวันทำการอื่นได้ทันที

 

หากท่านมีข้อสงสัยสามารถติดต่อเราได้ทางเบอร์โทรศัพท์ 02-026-5100 หรือทาง LINE @FINNOMENAPORT

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | พอร์ตการลงทุนแนะนำในกองทุนรวมถูกจัดทำขึ้นร่วมกันระหว่างกูรูด้านการเงินแต่ละราย และตรวจสอบความถูกต้องโดยทีมงานนักวิเคราะห์ของของบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด | การให้ข้อมูลสำหรับติดต่อของท่าน ถือเป็นการยอมรับให้บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด และบริษัท ฟินโนมีนา จำกัด ติดต่อท่านได้โดยตรงเท่านั้น ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ