แนวโน้มการใช้หุ่นยนต์หรือ AI มาทำงานแทนมนุษย์เริ่มใกล้เป็นความจริงแล้ว

เรื่องของการคาดการณ์ว่าหุ่นยนต์หรือ AI ที่จะมาทำงานแทนคนในหลายๆ งาน มีการพูดถึงอย่างมากในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา แต่ในปี 2018 สัญญาณต่างๆ เริ่มปรากฏให้เห็นแล้ว จะเห็นได้ชัดว่างานใช้แรงงานหลายๆ งาน โดยเฉพาะในโรงงานสมัยใหม่ที่มีรูปแบบการทำงานซ้ำๆ และมีรูปแบบชัดเจน ได้มีการใช้หุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนที่คนแล้ว โดยเครื่องจักรในโรงงานเหล่านี้มีการพัฒนาเป็นระบบออโตเมติกมากขึ้น ซึ่งแทบจะไม่ต้องใช้แรงงานคนอีกต่อไป นอกจากนี้ งานใช้แรงงานที่มีความซ้ำซ้อน ได้เริ่มมีการนำหุ่นยนต์หรือ AI เข้ามาทำงานแทนคนด้วยเช่นกัน มีข่าวออกมาว่าปี 2018 นี้เป็นปีแรกที่ Amazon มีการจ้างงานพิเศษในช่วงวันหยุดปี 2018 ลดลงกว่าปีก่อนถึง 20,000 คน ทั้งที่ช่วงหลายปีที่ผ่านมา Amazon มีการจ้างงานในช่วงวันหยุดปีใหม่เพิ่มขึ้นทุกปี เหตุผลก็คือ Amazon มีการนำเอาระบบออโตเมชั้นและหุ่นยนต์มาใช้เพิ่มขึ้น และได้มีการลงทุนเข้าไปซื้อบริษัทผลิตหุ่นยนต์ด้วย ส่วนของ Alibaba ที่เป็น … Continue reading แนวโน้มการใช้หุ่นยนต์หรือ AI มาทำงานแทนมนุษย์เริ่มใกล้เป็นความจริงแล้ว