แจ้งเตือน

วิธีการตรวจสอบค่า Commission ของตัวแทน

บริษัทจะคำนวณค่าตอบแทนให้กับตัวแทนเป็นรายเดือน และจะแจ้งให้ตัวแทนทราบผ่านทางอีเมลภายใน 2 เดือนถัดจากเดือนที่มีรายการค่าตอบแทน ตัวอย่างเช่น ตัวแทนจะได้รับอีเมลแจ้งค่าตอบแทนประจำเดือนมกราคม 2564 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และจะได้รับโอนเงินค่าตอบแทนเข้าบัญชีในวันที่ 25 ของเดือนที่ได้รับแจ้งทางอีเมล

หมายเหตุ : หากคำนวณแล้วพบว่าค่าตอบแทนประจำเดือนนั้นต่ำกว่า 1,000 บาท บริษัทจะยกยอดค่าตอบแทนที่คำนวณได้ไปรวมกับค่าตอบแทนในเดือนถัดไป และจะดำเนินการโอนค่าตอบแทนเข้าบัญชีของตัวแทนให้ในเดือนที่ค่าตอบแทน (รวมยอดที่ยกมา) แล้วไม่ต่ำกว่า1,000 บาท

นอกจากอีเมลแจ้งรายละเอียดค่าตอบแทนแล้ว ตัวแทนยังสามารถดูค่าตอบแทนราย transaction ที่เกิดขึ้นได้จาก https://advisors.finnomena.com/login อีกด้วย