แจ้งเตือน

รายชื่อกองทุนที่มีการลงทุนในตราสารที่มีความซับซ้อน (complex fund)

ผู้แนะนำการลงทุนจำเป็นต้องมีใบอนุญาตประเภท IC Complex 1 หรือ IC Complex 2 จึงจะสามารถแนะนำกองทุนที่มีการลงทุนในตราสารที่มีความซับซ้อน (complex fund) ได้ คุณสามารถตรวจสอบกองทุนที่อยู่ในหมวด complex fund ได้ตามรายชื่อด้านล่างนี้

สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อกองทุนเหล่านี้ สามารถโทรศัพท์เข้ามาทำรายการกับเจ้าหน้าที่ของ FINNOMENA ได้ที่เบอร์ 02-026-5100

บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์

พอร์ตที่มีกองนี้

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

พอร์ตที่มีกองนี้

บลจ. แอสเซท พลัส

กองทุนเปิด อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศ พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

บลจ. บัวหลวง

กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

บลจ. เอ็มเอฟซี

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี

บลจ. กสิกรไทย

กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดรับซืัอคืนอัตโนมัติ

กองทุนเปิดเค ออยล์

บลจ. กรุุงศรี

กองทุนเปิดกรุงศรีออยล์

บลจ. กรุงไทย

กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนเปิดเคแทม อินคัม แอนด์ โกรท ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์

บลจ. วรรณ

กองทุนเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์

กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ สิงคโปร์

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น หน่วยลงทุนชนิด I

กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น หน่วยลงทุนชนิด R

บลจ. ภัทร

กองทุนเปิดภัทร โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิดทั่วไป

พอร์ตที่มีกองนี้

GAR

GCP

บลจ. ไทยพาณิชย์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ เอเชียแปซิฟิคอินคัมพลัส ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์ ชนิดสะสมมูลค่า

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ สมาร์ท เทรด 555 ฟันด์ เอ

กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income ชนิดสะสมมูลค่า

บลจ. ทหารไทย อีสต์สปริง

กองทุนเปิดทหารไทย ออยล์ฟันด์

บลจ. ยูโอบี

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

พอร์ตที่มีกองนี้

GIF

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ

กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ

กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ หน่วยลงทุนชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ