แจ้งเตือน

รายชื่อกองทุนที่มีการลงทุนในตราสารที่มีความซับซ้อน (complex fund)

ผู้แนะนำการลงทุนจำเป็นต้องมีใบอนุญาตประเภท IC Complex 1 หรือ IC Complex 2 จึงจะสามารถแนะนำกองทุนที่มีการลงทุนในตราสารที่มีความซับซ้อน (complex fund) ได้ คุณสามารถตรวจสอบกองทุนที่อยู่ในหมวด complex fund ได้ตามรายชื่อด้านล่างนี้

สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อกองทุนเหล่านี้ สามารถโทรศัพท์เข้ามาทำรายการกับเจ้าหน้าที่ของ FINNOMENA ได้ที่เบอร์ 02-026-5100

 • ABEHB (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์)
 • AEOB    (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์)
 • B-HY (H75) AI  (กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
 • I-OIL (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์)
 • MCONVERT (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี โกลบอล คอนเวอร์ติเบิล บอนด์)
 • MDSHARC1YD (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Complex Structured Return 1YD)
 • MDIGI1YA (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Digital Complex Structured Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
 • MREBOUND-AI (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี Rebound Complex Structured Return ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
 • K-AGRI (กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์)
 • K-ART (กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
 • K-GREAT (กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น)
 • K-OIL (กองทุนเปิดเค ออยล์)
 • K-ALLEN-UI-A(A) (กองทุนเปิดเค ALL-EN ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า)
 • K-ALLGR-UI-A(A) (กองทุนเปิดเค ALL-GR ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า)
 • K-ALLRD-UI-A(A) (กองทุนเปิดเค ALL-RD ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-A ชนิดสะสมมูลค่า)
 • KF-OIL (กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์)
 • KFGPE-UI (กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลไพรเวทอิควิตี้-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
 • KFAHYBON-A (กองทุนเปิดกรุงศรีเอเชียนไฮยิลด์บอนด์-สะสมมูลค่า)
 • KT-GMO-A (กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
 • KT-OIL (กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์)
 • KT-ARB-A (กองทุนเปิดเคแทม Absolute Return Bond ชนิดสะสมมูลค่า)
 • KTTWIN1Y1 (กองทุนเปิดเคแทม Twin Structured Complex Return 1Y1)
 • ONE-ACTIVE6/2 (กองทุนเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์)
 • ONE-GLOBHY-R (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
 • GOLD-RMF-A (กองทุนเปิดวรรณโกลด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดทั่วไป (A))
 • ONE-LS5-UI (กองทุนเปิด วรรณ ไลฟ์ เซทเทิลเมนท์ 5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
 • KKP G-UBOND-H (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์)
 • KKP VGF-UI (กองทุนเปิดเคเคพี เวียดนาม หุ้นเติบโต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดทั่วไป)
 • KKP G-UBOND-H-SSF (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์ ชนิดเพื่อการออม)
 • SCBCOMP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส)
 • SCBGLOW (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์)
 • SCBGLOWP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส)
 • SCBGMTA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า)
 • SCBOIL (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์)
 • SCBUSHYA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income ชนิดสะสมมูลค่า)
 • SCBGEARA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล อิควิตี้ แอพโซลูท รีเทิร์น ชนิดสะสมมูลค่า)
 • SCBGPA(A) ( กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Private Assets ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า)
 • SCBRMGW (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ เพื่อการเลี้ยงชีพ)
 • SCBRMGWP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ)
 • TMBOIL (กองทุนเปิดทหารไทยออย์ฟันด์)
 • TMBGRR (กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น)
 • TMBGRR (กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น)
 • ES-JPNBRCR1YA (กองทุนเปิดอีสท์สปริง Japan Bearish Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
 • ES-CHINACR1YA (กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Complex Return 1YA)
 • ES-CHINACR1YB (กองทุนเปิดอีสท์สปริง China Complex Return 1YB)
 • ES-USDCR1YB (กองทุนเปิดอีสท์สปริง US Double Structured Complex Return 1YA ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
 • UGMAC (กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์)
 • USDHY-A (กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต)
 • USDHY-N (กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)
 • UDB-A (กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
 • UDB-N (กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)
 • UGREF-UI-N (กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
 • UOBSC (กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้)
 • UPINCM (กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์)
 • UOBSHY (กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮ ยิลด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนแบบปกติ)
 • UOBSHY-A ( กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท ยูเอส ไฮยิลด์ ฟันด์ – ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
 • UCEQC1Y3 (กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไชน่า อิควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y3)
 • UGREF-UI-N (กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-ชนิดรับซื้อคืนแบบปกติ)
 • UTEQC1Y1 (กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย อิควิตี้ คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ฟันด์ 1Y1)
 • ASP-LEGACY-UI (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
 • ASP-OIL (กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์)
 • ASP-PRE-UI-A (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-ชนิดสะสมมูลค่า)
 • ASP-PRE-UI-D (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไพรเวท เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย-ชนิดจ่ายปันผล)
 • ASP-GCC-UI (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
 • ASP-SC-UI-A (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า)
 • ASP-SC-UI-D (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดจ่ายปันผล)
 • ASP-SC-UI-R (กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สตราทีจิค เครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ)
 • DAOL-FXALPHA-UI-A (กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)
 • DAOL-FXALPHA-UI-D (กองทุนเปิด ดาโอ เอฟเอ็กซ์ อัลฟ่า ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล)
 • DAOL-TRBOND-A (กองทุนเปิด ดาโอ โทเทิล รีเทิร์น บอนด์ หน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล)
 • PRINCIPAL CR-AI (กองทุนเปิดพรินซิเพิล คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
 • PRINCIPAL GCF-D (กองทุนเปิดพรินซิเพิล โกลบอล คอมมอดิตี้ ชนิดจ่ายเงินปันผล)
 • LHMCMULTI-UI (กองทุนเปิด แอล เอช แม็คโคร มัลติ แอสเซ็ท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)

ข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566