แจ้งเตือน

รายชื่อกองทุนที่มีการลงทุนในตราสารที่มีความซับซ้อน (complex fund)

ผู้แนะนำการลงทุนจำเป็นต้องมีใบอนุญาตประเภท IC Complex 1 หรือ IC Complex 2 จึงจะสามารถแนะนำกองทุนที่มีการลงทุนในตราสารที่มีความซับซ้อน (complex fund) ได้ คุณสามารถตรวจสอบกองทุนที่อยู่ในหมวด complex fund ได้ตามรายชื่อด้านล่างนี้

สำหรับลูกค้าที่ต้องการซื้อกองทุนเหล่านี้ สามารถโทรศัพท์เข้ามาทำรายการกับเจ้าหน้าที่ของ FINNOMENA ได้ที่เบอร์ 02-026-5100

 • ABEHB (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์)
 • AEOB    (กองทุนเปิด อเบอร์ดีน อีเมอร์จิ้ง ออพพอร์ทูนิตี้ส์ บอนด์ ฟันด์)
 • B-HY (H75) AI  (กองทุนเปิดบัวหลวงไฮยิลด์ (เฮดจ์ 75) ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
 • I-OIL (กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ออยล์ ฟันด์)
 • K-AGRI (กองทุนเปิดเค อะกริคัลเจอร์)
 • K-ART (กองทุนเปิดเค อิควิตี้แอบโซลูทรีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
 • K-GREAT (กองทุนเปิดเค โกลบอล ริสก์-เอ็นแฮนซท์ แอลโลเคชั่น)
 • K-OIL (กองทุนเปิดเค ออยล์)
 • KF-OIL (กองทุนเปิดกรุงศรี ออยล์)
 • KT-GMO-A (กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล แม็คโคร ออพเพอทูนิตี้ ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า)
 • KT-OIL (กองทุนเปิดเคแทม ออยล์ ฟันด์)
 • ONE-ACTIVE6/2 (กองทุนเปิด วรรณ แอคทีฟ6/2 ฟันด์)
 • ONE-GLOBHY-R (กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป)
 • KKP G-UBOND-H (กองทุนเปิดเคเคพี โกลบอล อันคอนสเตรนด์ บอนด์ เฮดจ์)
 • SCBCOMP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ คอมมอดิตี้ พลัส)
 • SCBGLOW (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์)
 • SCBGLOWP (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ โกลบอล เวลท์ พลัส)
 • SCBGMTA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์โกลบอลมัลติสตราทิจีส์ เพื่อผู้ลงทุนที่มิใช่รายย่อย ชนิดสะสมมูลค่า)
 • SCBOIL (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ออยล์)
 • SCBUSHYA (กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ตราสารหนี้ US Short Duration High Income ชนิดสะสมมูลค่า)
 • TMBOIL (กองทุนเปิดทหารไทยออย์ฟันด์)
 • TMBGRR (กองทุนเปิดทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น)
 • UGMAC (กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล แม็คโคร ออพพอร์ทูนิตี้ส์)
 • USDHY-A (กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัต)
 • USDHY-N (กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ชอร์ต ดูเรชั่น ไฮ ยิลด์ บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)
 • UDB-A (กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ)
 • UDB-N (กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ไดนามิค บอนด์ ฟันด์ ชนิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติ)
 • UGREF-UI-N (กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล เรียล เอสเตท ฟันด์ ซีเลคชั่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย)
 • UOBSC (กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท คอมโมดิตี้)
 • UPINCM (กองทุนเปิด ยูไนเต็ด แพลตินัม อินคัม ออพพอร์ทูนิตี้ส์ พลัส ฟันด์)

ข้อมูลอัพเดตเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565