แจ้งเตือน

Contact

อีเมล

สอบถามปัญหาการใช้งาน – connect@finnomena.com
รับข้อร้องเรียน – feedback@finnomena.com

เบอร์โทรศัพท์

02-026-5100

ที่อยู่

923 โครงการบล็อก 28 อาคารเอ ชั้นที่ 2 และชั้นที่ 3
ซอยจุฬา 8 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330