แจ้งเตือน

Contact

อีเมล

สอบถามปัญหาการใช้งาน – connect@finnomena.com
รับข้อร้องเรียน – feedback@finnomena.com

เบอร์โทรศัพท์

02-026-5100

ที่อยู่

เลขที่ 52 อาคารธนิยะพลาซ่า ชั้นที่ 17 โซนดีและชั้นที่ 21 โซนเอ-ซี
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
กรุงเทพ 10500