แจ้งเตือน
corporate solutions

บริการจัดพอร์ตลงทุนสำหรับองค์กร

ช่วยคุณเตรียมพร้อมทุกขั้นตอน

เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการลงทุน

  • ดูแลโดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว
  • เงินลงทุนเริ่มต้น 5 ล้านบาท
  • ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

FINNOMENA Corporate Solutions

บริการจัดพอร์ตการลงทุนที่ออกแบบมาสำหรับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ

corporate solutions

แนะนำการลงทุนที่เหมาะสมกับองค์กร โดยที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัว

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินสดหรือเงินลงทุนของบริษัท ด้วยคำแนะนำการลงทุนของ FINNOMENA ผ่านที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวมืออาชีพ

พอร์ตการลงทุนที่ออกแบบสำหรับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ

FINNOMENA ออกแบบพอร์ตการลงทุนใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญการลงทุน ใช้เทคนิคและ Model ทางการเงิน เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับลูกค้าองค์กรโดยเฉพาะ

corporate solutions
corporate solutions

ระบบการลงทุนแบบไร้เงินสด (Cashless Solution)

มั่นใจในความปลอดภัยของธุรกรรมด้วยระบบไร้เงินสด ทุกธุรกรรมใช้ระบบตัดและจ่ายเงินแบบอัตโนมัติ โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทโดยตรง ไม่ใช้เงินสด ไม่ใช้เช็ค เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าองค์กร

ปรึกษาการวางแผนการลงทุน ฟรี!
ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามข้อมูล

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถติดต่อเข้ามาทาง Contact กลาง โดยทางเราจะจัดหาผู้ดูแลพอร์ตให้ท่าน ตั้งแต่การกรอกฟอร์มเพื่อเปิดบัญชี + รวมถึงเอกสาร ที่ใช้ประกอบการเปิดบัญชี นอกจากนี้ทางผู้ดูแลจะรวบรวมเอกสารดังกล่าวมาดำเนินการ ก่อนแจ้งกลับไปเมื่อบัญชีของท่านพร้อมเทรด (ระยะเวลาประมาณ 15 วันทำการ)

ท่านสามารถส่งคำสั่งซื้อ ขาย หรือสับเปลี่ยนกองทุนได้ 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ ทางโทรศัพท์ และการกรอกฟอร์มกระดาษ โดยทางผู้ดูแลจะช่วยแนะนำและให้คำปรึกษาเพื่อวางแผนการลงทุนก่อนวันส่งคำสั่งจริงอย่างใกล้ชิด

** หมายเหตุ

– การส่งคำสั่งทางโทรศัพท์จะมีการคุย 3 ฝ่ายใน Call เดียวกัน ประกอบด้วย ลูกค้า ผู้ดูแล และ Call center ผู้ทำรายการในระบบส่งคำสั่ง

– การส่งคำสั่งทางฟอร์มกระดาษ สามารถ scan เอกสารตัวจริงส่งมาทาง Email ก่อนเพื่อดำเนินการซื้อขายสับเปลี่ยน (ส่งตัวจริงตามมาหลัง 7 วันนับตั้งแต่วันทำรายการ)

ทาง FINNOMENA จะมีออกรายงานให้เป็นรายเดือน โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

– รายงานการถือหน่วยลงทุน (Statement of Outstanding)

– รายงานประวัติการทำรายการ (Trading Report)

** หมายเหตุ กรณีต้องการออกรายงานเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ดูแลของท่านให้ช่วยดำเนินการ

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่โฆษณาไว้

ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”