เก็บเงินก้อนแรกในชีวิตไปกับกองทุนตราสารหนี้ TMBBF (กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล)

หลายครั้งที่เห็นคำถามเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อเก็บเงินก้อนแรกในชีวิตผ่านเข้ามาในโลกโซเชียล ซึ่งต่างคนก็ย่อมมีจุดประสงค์ที่ต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยว การแต่งงาน เรียนต่อ หรือแม้กระทั่งการเกษียณ แต่กฏเหล็กสำหรับการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินก้อนแรกของชีวิต คือ อย่าเสียเงินต้น

แต่กฏข้อนี้มักเริ่มด้วยการลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ซึ่งในทีนี้มีกองทุนตราสารหนี้ซึ่งทำผลงานดีได้อย่างสม่ำเสมอ นั่นคือ กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล หรือ TMBBF ได้รับรางวัลกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นยอดเยี่ยม 2 ปีซ้อน (2017, 2018) จาก Morningstar Thailand

ผลการดำเนินงานในอดีตมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สำหรับผลตอบแทนก็อยู่ในระดับที่สูงกว่าเงินฝากธนาคาร ด้วยอายุตราสารหนี้โดยเฉลี่ย (Portfolio Duration) อยู่ที่ประมาณ 2.44 ปี เหมาะกับการเก็บเงินทั้งในระยะ 3-6 เดือน หรือแม้กระทั่งจัดไว้ในพอร์ตการลงทุนระยะยาว เรียกได้ว่าเป็นกองทุนที่อเนกประสงค์

แน่นอนว่าการลงทุนย่อมมีความเสี่ยง ดังนั้นไปเจาะดูในรายละเอียดการลงทุนของกองทุนกันสักหน่อย กองทุนนี้เน้นลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและนอกประเทศ แต่ต้องมีอันดับความน่าเชื่อถือที่สูง หรือเรียกกันว่า Investment Grade โดยตราสารหนี้ในประเทศต้องมีอันดับความน่าเชื่อตั้งแต่ BBB (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป

ขณะที่ตราสารหนี้นอกประเทศต้องมีอันดับความน่าเชื่อตั้งแต่ A- (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป จึงส่งผลให้สามารถควบคุมความเสี่ยงและความผันผวนในระยะยาวได้

TMBBF

ด้วยสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศย่อมส่งผลให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน ดังนั้นกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน (Fully Hedge) ขณะเดียวกันไม่มีค่าธรรมเนียมซื้อและขาย ส่วนค่าธรรมเนียมการบริหารรายปี อยู่ที่เพียง 0.6071% ต่อปี ซึ่งสมเหตุสมผลและไม่แพงเลยสำหรับการลงทุนที่มีสัดส่วนในต่างประเทศ

TMBBF

nter logo

ลงทุนในกองทุนรวมที่ยอดเยี่ยม ปรึกษา FINNOMENA ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะเป้าหมายการลงทุนแตกต่างกัน จึงต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด

ดูพอร์ตกองทุนแนะนำ

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

เมื่อพิจารณาจากผลตอบแทนประกอบกับความผันผวน การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน และท้ายที่สุดค่าธรรมเนียมที่ไม่แพงเลย ทำให้ภาพรวมของกองทุนตราสารหนี้ TMBBF มีความเหมาะสมสำหรับการพักเงิน เก็บเงินก้อน หรือแม้กระทั่งจัดพอร์ตการลงทุน หรือกล่าวโดยย่อ คือ หากต้องการเก็บเงินด้วยความเสี่ยงต่ำหุ้น มีผลตอบแทนสูงกว่าเงินฝาก TMBBF น่าจะตอบโจทย์นี้ได้ทั้งหมด

นักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น TMBBF (กองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล) สามารถเปิดบัญชีลงทุนผ่าน FINNOMENA ได้แล้ววันนี้ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

รายละเอียดขั้นตอนการเปิดบัญชีลงทุน ได้ที่ https://www.finnomena.com/port-activate

FINNOMENA PORT แอพพลิเคชั่นออกแบบพอร์ตการลงทุนกองทุนรวม ตามเป้าหมายของคุณ และยังซื้อขายกองทุนได้ในที่เดียวมากว่า 600 กองทุนชั้นนำในประเทศไทย พร้อมฟีเจอร์ในการแจ้งเตือนการปรับพอร์ตการลงทุน ที่ยกบริการระดับ Private Banking มาให้นักลงทุน ทุกคนได้สัมผัส ที่สำคัญ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.finnomena.com/port


Jessada Sookdhis
Investment Analyst (IA)
ตรวจทานบทความ

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

nter logo

ลงทุนในกองทุนรวมที่ยอดเยี่ยม ปรึกษา FINNOMENA ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะเป้าหมายการลงทุนแตกต่างกัน จึงต้องใส่ใจในทุกรายละเอียด

ดูพอร์ตกองทุนแนะนำ