แจ้งเตือน

วิธีการตรวจสอบรายชื่อลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของตัวแทนฯ

หลังจากที่ตัวแทนฯ แนะนำให้ลูกค้าเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว FA จะสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะการขออนุมัติการเปิดบัญชีของลูกค้าได้ผ่าน 2 ช่องทางดังต่อไปนี้

    1. อีเมลแจ้งเตือน 

          ตัวแทนจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนทันทีที่ลูกค้าระบุ ลายเซ็น และ กดยืนยันส่งข้อมูล การเปิดบัญชีเรียบร้อยแล้ว

           สาเหตที่คุณไม่ได้รับอีเมลแจ้งเตือนหลังแนะนำให้ลูกค้าเปิดบัญชี

  • ลูกค้ายังไม่เสร็จสิ้นขั้นตอนการกรอกข้อมูล แนะนำให้ตรวจสอบกับลูกค้าว่าได้มีการระบุลายเซ็นและกดยืนยันส่งข้อมูลแล้วหรือยัง

  • ลูกค้าลืมกรอกรหัสผู้แนะนำในช่อง Referral Code ทำให้ระบบไม่ทราบว่าลูกค้าอยู่ในความดูแลของตัวเอง แนะนำให้ทาง FA กรอกแบบฟอร์มการขอเปลี่ยนผู้ดูแล โดยระบุเหตุผลว่า “ลืมกรอกรหัสผู้แนะนำตอนเปิดบัญชี”

   2. ตรวจสอบบนระบบ FINNOMENA For Advisor (F4A)

         ตัวแทนฯ สามารถตรวจสอบสถานะบัญชีลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของตนเองได้ตามขั้นตอนนี้
        1. ลงชื่อเข้าใช้บนระบบ https://advisors.finnomena.com/login
        2. ค้นหาด้วยชื่อ-นามสกุลของลูกค้าที่ช่อง “ค้นหา” 
        3. รายละเอียดลูกค้าจะอยู่ด้านล่างของการค้นหา และสามารถดูสถานะการเปิดบัญชีของลูกค้าได้ที่ “Acc. Status” 

           สาเหตุที่ค้นหาบนระบบ FINNOMENA For Advisor (F4A) แล้วไม่พบชื่อของลูกค้าแสดงขึ้นมา

  • ลูกค้ายังกรอกข้อมูลเปิดบัญชีไม่สำเร็จ ให้ตรวจสอบว่ามีการลงนามลายเซ็นแล้วกดส่งข้อมูลเปิดบัญชีแล้วหรือยัง

  • ลูกค้าลืมกรอกรหัสผู้แนะนำการลงทุน ให้ตรวจสอบกับลูกค้าว่าหน้าแอปแสดงขึ้นว่าส่งข้อมูลเปิดบัญชีสำเร็จแล้ว หรือได้รับอีเมลยืนยันการอนุมัติบัญชีแล้วหรือยัง

           การช่วยลูกค้าตรวจสอบสถานะการเปิดบัญชีอยู่เสมอจะช่วยให้ตัวแทนฯ สามารถแนะนำลูกค้าได้ทันทีว่าการอนุมัติบัญชีอยู่ในขั้นตอนไหนหรือติดปัญหาใดที่ทำให้ลูกค้ายังไม่สามารถเริ่มต้นลงทุนได้ โดยสาเหตุที่พบบ่อยที่ทำให้การอนุมัติบัญชีล่าช้าเกิดขึ้นเนื่องมาจากการกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ยังไม่ได้ดำเนินการยืนยันตัวตน หรือยังไม่ได้สมัครบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เป็นต้น

           ตัวแทนฯ สามารถตรวจสอบตามขั้นตอนที่แนะนำข้างต้นอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้เข้ามาอยู่ในการดูแลเรียบร้อยแล้ว หากตัวแทนไม่พบรายชื่อลูกค้าอยู่ใน FundSmart สามารถแจ้งเข้ามาที่ Line Official Account : FINNOMENA-FA เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลให้แก่ลูกค้า

           

           ทั้งนี้ “หากลูกค้ามีการเปิดบัญชีและทำรายการซื้อกองทุนเข้ามา โดยที่บัญชีลูกค้ายังไม่ได้อยู่ภายใต้ชื่อผู้ดูแลของตัวแทนฯ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคำนวณค่าตอบแทนในรายการดังกล่าว”