มุมมองการลงทุนปี 2020 กับ พอร์ต Long Term Defensive Plus

สวัสดีครับผู้ลงทุนทุกคน เนื้อหาในบทความนี้ผมให้ข้อมูลเกี่ยวกับมุมมองในการลงทุนในปี 2019 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของพอร์ต Long Term Defensive Plus ตั้งแต่เริ่มให้คำแนะนำ และความเห็นเพิ่มเติมของผม    ที่มีต่อพอร์ต Long Term Defensive Plus ในปี 2020 เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในปีหน้า

ผลตอบแทนของทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ ในปี 2019

ในปี 2019 ที่ผ่านมาต้องบอกว่าเป็นปีที่ทรัพย์สินประเภทหุ้นอาจจะได้ผลตอบแทนที่ไม่ดีเท่าไรนัก จากต้นปีที่ตลาดหุ้นที่ทำท่าว่าจะดี โดยถ้าดูจากกราฟของดัชนี SET50 จะเห็นว่าตั้งแต่เริ่มต้นปี ราคามีการปรับตัวสูงขึ้นมาโดยตลอดไปทำจุดสูงสุดประมาณเดือนกรกฎาคม (+ประมาณ 10%) หลังจากนั้นก็ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จนเดือนธันวาคมแทบจะมาอยู่ที่จุดเดิมเมื่อตอนต้นปี บวกเพียง 1% กว่า ๆ เท่านั้น (ยังไม่รวมเงินปันผล)

ส่วนทรัพย์สินประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในปี 2019 ถือว่าทำผลตอบแทนได้ดีเลยทีเดียว เนื่องจากในปีนี้กระแสของทรัพย์สินประเภทนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก ราคามีการปรับตัวสูงขึ้นจากต้นปี ไปที่จุดสูงสุดประมาณเดือนกันยายน (+ประมาณ 30%) ซึ่งต้องบอกว่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากขนาดนี้สำหรับคนที่ลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการรับเงินปันผลเป็นหลัก ถือว่าเป็นการปรับตัวที่ร้อนแรงเกินไป สุดท้ายช่วงปลายปีราคาจึงมีการปรับตัวลดลงแรงพอสมควร แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับต้นปีแล้วดัชนีกลุ่ม PF&REIT ก็ยังปรับตัวสูงขึ้นถึง 10% (ยังไม่รวมเงินปันผล)

มุมมองการลงทุนปี 2020 กับ พอร์ต Long Term Defensive Plus โดย DaddyTrader

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 – 18 ธันวาคม 2562
ที่มา : SETSMART

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

สำหรับทรัพย์สินประเภทตราสารหนี้ กองทุนที่ถูกแนะนำไว้ในพอร์ต Long Term Defensive Plus ก็สร้างผลตอบแทนได้น่าประทับใจทีเดียวที่ +3.76% YTD (ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562)

มุมมองการลงทุนปี 2020 กับ พอร์ต Long Term Defensive Plus โดย DaddyTrader

เกณฑ์มาตรฐาน :

มุมมองการลงทุนปี 2020 กับ พอร์ต Long Term Defensive Plus โดย DaddyTrader

ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562
ที่มา: Krungsri Asset Management

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลตอบแทนของพอร์ต Long Term Defensive Plus

ผลตอบแทนของพอร์ต Long Term Defensive Plus ตั้งแต่ให้คำแนะนำในเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคม (16/12/2019) จะเห็นได้ว่ามีการเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นเนื่องจาก 50 % ของพอร์ตมีการลงทุนในหุ้น ซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาตลาดหุ้นมีการปรับตัวลงประมาณ 3.16% แต่สำหรับพอร์ต Long Term Defensive Plus มีการปรับตัวลดลง 1.34%

มุมมองการลงทุนปี 2020 กับ พอร์ต Long Term Defensive Plus โดย DaddyTrader

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562
ที่มา: FINNOMENA

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

มุมมองการลงทุนปี 2020 กับ พอร์ต Long Term Defensive Plus โดย DaddyTrader มุมมองการลงทุนปี 2020 กับ พอร์ต Long Term Defensive Plus โดย DaddyTrader มุมมองการลงทุนปี 2020 กับ พอร์ต Long Term Defensive Plus โดย DaddyTrader

ข้อมูล ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2562
ที่มา: FINNOMENA

ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบพอร์ต Long Term Defensive Plus คือ ต้องการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากสัดส่วนการลงทุนในหุ้นที่สูง ซึ่งจะทำให้ผลตอบแทนของพอร์ตมีทิศทางเดียวกับผลตอบแทนของตลาดหุ้น แต่จะมีการลงทุนในทรัพย์สินอื่นด้วย อย่างกองทุนอสังหาริมทรัพย์ และตราสารหนี้ ทำให้ความผันผวนของพอร์ตลดลงเมื่อเทียบกับความผันผวนของตลาดหุ้น (ดูจากค่า Std Dev) และในช่วงที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวลดลง พอร์ต Long Term Defensive Plus ก็จะมีการปรับตัวลดลงน้อยกว่า ในช่วง 6 เดือนและตั้งแต่ก่อตั้งพอร์ตการลงทุน

มุมมองของพอร์ต Long Term Defensive Plus ในปี 2020

ถ้าให้พูดถึงมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนในระยะยาว ผมจะไม่ค่อยให้มุมมองเกี่ยวกับทิศทางของราคาทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ เนื่องจากผมมีความเชื่อว่าการคาดการณ์การขึ้นลงของราคาสินทรัพย์ในระยะสั้นนั้นทำได้ยาก หรือผลการคาดการณ์มักจะมีโอกาสผิดพลาดสูง และการคาดการณ์หรือจับจังหวะการขึ้นลงของราคามักจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของการเก็งกำไรมากกว่า

ในระยะสั้น ๆ ราคาของสินทรัพย์อาจมีการปรับตัวลดลงได้ ซึ่งต้องถือว่าเป็นเรื่องปกติ และการปรับตัวลดลงของมูลค่าพอร์ต Long Term Defensive Plus ก็เช่นเดียวกัน แต่ผมมีความเชื่อมั่นว่าทรัพย์สินทั้ง 3 ประเภทที่ประกอบกันเป็นพอร์ต Long Term Defensive Plus นั้น ถ้าเราพิจารณาผลตอบแทนในระยะยาว (มากกว่า 7 ปีขึ้นไป) น่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีได้ สิ่งที่สำคัญสำหรับนักลงทุนระยะยาว จึงไม่ควรให้ความสนใจการขึ้นลงของราคาในช่วงสั้น ๆ มากนัก

จึงเป็นที่มาของคำเตือนในการลงทุนด้วยกลยุทธ์ของพอร์ต Long Term Defensive Plus ว่า ถ้าคุณเป็นนักลงทุนระยะสั้น หรือมีความจำเป็นต้องใช้เงินก้อนที่จะมาลงทุนก้อนนี้ ผมยังคงแนะนำให้หลีกเลี่ยงการลงทุนในพอร์ต Long Term Defensive Plus ครับ เพราะจากตัวอย่าง 6 เดือนที่ผ่านมาก็เป็นข้อพิสูจน์ได้แล้วว่า ในระยะสั้นมูลค่าของพอร์ตมีโอกาสที่จะติดลบได้ ซึ่งถ้าผู้ลงทุนมีความจำเป็นต้องยกเลิกการลงทุนในช่วงที่มูลค่าของพอร์ตติดลบ ก็จะสร้างความเสียหายแก่ผู้ลงทุนได้

สุดท้ายนี้ผมแนะนำให้ผู้สนใจลงทุนทุกคนทำความเข้าใจกับสิ่งที่จะลงทุนก่อนนะครับ เพราะจุดนี้เป็นประเด็นสำคัญมากที่จะทำให้เราสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการลงทุนที่ตั้งไว้ได้ และหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับพอร์ต Long Term Defensive Plus สามารถสอบถามมายังเพจ DaddyTrader ได้ครับ

DaddyTrader


หากสนใจลงทุนใน Long Term Defensive Plus พอร์ตกองทุนรวมเน้นลงทุนระยะยาวที่จัดโดย DaddyTrader สามารถคลิกที่ https://www.finnomena.com/port/daddytrader/

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน |  ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ