daddy-trader---buying-stocks-technique-buy1-get1-free

มีแนวคิดหนึ่งที่ผมใช้ในการตัดสินใจซื้อหุ้นซึ่งผลลัพท์ที่ได้ก็ออกมาดีพอสมควร จึงอยากจะมาแชร์เป็นไอเดียให้กับเพื่อน ๆ ได้ลองพิจารณาและนำไปต่อยอดดู โดยผมตั้งชื่อแนวคิดนี้ว่า “เทคนิคการซื้อหุ้นแบบ Buy 1 Get 1 Free” แต่ก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียด ผมขอให้ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเทคนิคนี้ก่อน คือ…

  1. เทคนิคนี้ไม่ใช่ขั้นตอนหลักที่ใช้ในการหาหุ้น และไม่การันตี ว่าจะนำไปใช้ซื้อหุ้นแล้วจะได้กำไรทุกครั้ง
  2. เทคนิคนี้ผมใช้ตอนที่กำลังสนใจซื้อหุ้นตัวหนึ่งอยู่ แต่อาจจะตัดสินใจลงมือซื้อหุ้นอีกตัวหนึ่งแทนหรือใช้ซื้อหุ้นเพิ่มอีกหนึ่งตัวควบคู่ไปด้วย
  3. หุ้นที่เข้าเงื่อนไขนี้ไม่ได้น่าสนใจซื้อทุกตัว

ดังนั้นแนวคิดที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้จึงไม่ได้คาดหวังให้นำไปใช้สูตรสำเร็จ แต่เป็นเพียงข้อสังเกตเพิ่มเติมที่หวังว่าผู้อ่านจะสามารถนำไปประยุกต์หรือใช้งานร่วมกับเทคนิคเดิมที่มีอยู่ได้ หลังจากที่หลังจากที่ทำความเข้าใจวัตถุประสงค์ของผมแล้วก็มาเข้าสู่เนื้อหากันครับ

เริ่มจากหาหุ้นแม่-หุ้นลูก

แนวคิดของเทคนิคนี้ผมจะแบ่งหุ้นที่ผมกำลังให้ความสนใจออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) หุ้นแม่ กับ 2) หุ้นลูก โดย หุ้นแม่ คือ หุ้นที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในหุ้นลูก โดยวิธีการหาข้อมูล สามารถเข้าไปที่เว็บไซด์ www.settrade.com พิมพ์สัญลักษณ์ที่เราคิดว่าจะเป็นหุ้นลูก และคลิ๊กไปที่เมนู “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” เราก็จะได้รายชื่อหุ้นที่เป็นหุ้นแม่

Hmpro

รูปตัวอย่างแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นใหญ่ของ HMPRO ที่มา : www.settrade.com

หาหุ้นลูกที่ใหญ่กว่าหุ้นแม่ หรือหุ้นแม่มีหุ้นลูกหลายตัว

กรณีที่หุ้นลูกที่มีขนาดใหญ่กว่าหุ้นแม่มาก ๆ หรือ หุ้นแม่ที่มีหุ้นลูกหลายตัว บางครั้งเราจะเจอเหตุการณ์ที่มูลค่าของหุ้นลูกในสัดส่วนที่หุ้นแม่ถืออยู่มีมูลค่ามากกว่ามูลค่าของหุ้นแม่ทั้งหมด  ถ้าคำนวณจากราคาตลาดของหุ้นแม่และหุ้นลูก ณ ขณะนั้น ยกตัวอย่างเช่น

ตัวอย่าง : หุ้นแม่ QH – หุ้นลูก HMPRO

Hmpro-Cap

ราคาหุ้น HMPRO ณ วันที่ 15/08/2016 ราคาปิดอยู่ที่ 10.60 บาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 13,151,198,025 หุ้น ทำให้มูลค่าตลาดของหุ้น HMPRO อยู่ที่ 139,402.70 ล้านบาท (ที่มา : www.settrade.com)

Hmpro

จากรูปตัวอย่างผู้ถือหุ้นใหญ่ HMPRO จะเห็นได้ว่าหุ้น QH ถือ หุ้น HMPRO คิดเป็นสัดส่วน 19.87% ดังนั้น มูลค่าหุ้น HMPRO ที่ QH ถืออยู่ คือ ประมาณ 27,700 ล้านบาท (19.87% ของ 139,402.70 ล้าน)

QH-1

ราคาหุ้น QH ณ วันที่ 15/08/2016 ราคาปิดอยู่ที่ 2.66 บาท มีจำนวนหุ้นทั้งหมด 10,714,381,645 หุ้น ทำให้มูลค่าตลาดของ QH อยู่ที่ 28,500 ล้านบาท (ที่มา : www.settrade.com)

สรุป

จากตัวเลขข้างต้น พบว่า QH ซึ่งมีธุรกิจ 1) สร้างบ้านสร้างคอนโดขาย 2) ลงทุนใน LHBANK 3) ลงทุนในกองทุนอสังหริมทรัพย์ QHPF QHHR 4) ลงทุนใน HMPRO มีมูลค่าทั้งหมด 28,500 ล้าน แต่ถ้าคิดเฉพาะส่วนที่ลงทุนใน HMPRO ก็มีราคาตลาด 27,770 ล้านแล้ว ดังนั้นถ้าเทียบจากราคาตลาด การซื้อหุ้น QH 1 หุ้น ก็เหมือนกับจ่ายค่าหุ้น HMPRO 1 หุ้น และได้ธุรกิจที่เหลือของ QH มาฟรี ๆ เป็นต้น  

ดังนั้นจากกรณีนี้ถ้าผมกำลังสนใจซื้อหุ้น HMPRO ในราคาตลาด ณ ปัจจุบัน ผม “อาจจะ” ชายตามองหุ้น QH เป็นอีกตัวเลือกที่น่าสนใจด้วยก็ได้ โดยอาจจะซื้อหุ้น HMPRO และซื้อหุ้น QH พ่วงไปด้วย หรือซื้อหุ้น QH แทนหุ้น HMPRO ไปเลย เพราะ หุ้น QH มีความน่าสนใจในด้านมูลค่าที่แท้จริงของหุ้นเชิงเปรียบเทียบกับหุ้น HMPRO

คำเตือนอีกครั้งหนึ่ง : บทความนี้ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำให้ซื้อหุ้นตามที่มีชื่อปรากฏในบทความนะครับ

จังหวะซื้อหุ้นแม่แบบ 1 แถม 1 

จากประสบการณ์การเทรดหุ้นแล้วทำกำไรจากกลยุทธ์นี้ ผมจะได้กำไรจากเหตุการณ์ที่หุ้นลูกมีผู้ลงทุนในตลาดสนใจซื้อจำนวนมากจนทำให้ราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งอาจมีผลมาจากหุ้นลูกมีผลกำไรเติบโตอย่างโดดเด็น แต่หุ้นแม่ยังไม่เป็นที่สนใจของตลาดมากนัก

ในกรณีที่ผมตกรถหรือซื้อหุ้นลูกไม่ทันผมก็อาจจะลองมาพิจารณาดูหุ้นแม่เหล่านี้เป็นอีกทางเลือก เพื่อหวังว่าหุ้นแม่เหล่านี้ราคาน่าจะปรับตัวขึ้นตามหุ้นลูกไปด้วย ซึ่งจุดสำคัญที่ผมคิดว่าต้องดูประกอบการตัดสินใจก็คือ ผลประกอบการของหุ้นลูกเหล่านั้นได้ส่งต่อมายังหุ้นแม่ในสัดส่วนมากหรือน้อยอย่างไร 

การบ้านสำหรับผู้อ่าน

หุ้นที่อยู่ใน SET ในปัจจุบัน มีลักษณะของหุ้นแม่กับหุ้นลูกอยู่หลายตัว ถ้าเพื่อน ๆ สนใจกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นแบบนี้ ผมแนะนำให้หาข้อมูลเก็บไว้ก่อน แล้วค่อยลงมือซื้อขายเมื่อมีโอกาสหรือจังหวะที่ดีเกิดขึ้น

สุดท้ายผมจะฝากการบ้านให้ลองไปคำนวณกันดูครับว่า หุ้นเหล่านี้ตัวไหนเป็นหุ้นแม่ตัวไหนเป็นหุ้นลก และนี้มีความสัมพันธ์กันมากน้อยขนาดไหน PR, PB , ADVANC , INTUCH , THCOM , SPI ,TF , ICC , WACOAL, SPC ,AQUA, EPCO, TASCO, TIPCO ,QH , LH ,HMPRO  ถ้าหากใครมีข้อมูลหุ้นแม่กับหุ้นลูกที่น่าสนใจเพิ่มเติมก็สามารถนำมาแชร์กันได้นะครับ

บทความโดย : Daddy Trader
http://daddytrader.guru/เทคนิคซื้อหุ้นแบบ-buy-1-get-1-free/