ปรับพอร์ต Growth Monmentum AI ประจำเดือนกรกฎาคม: เพิ่มกองทุนหุ้นจีน หลังโมเมนตัมน่าสนใจ

GMAI ปรับพอร์ตรอบใหม่ คัดเลือก 5 กองทุนโมเมนตัมเด่น โดยเมื่อดูในละเอียดแล้วทั้ง 5 กองเป็นกองทุนที่ลงทุนในประเทศจีนและในเครือ เช่น ฮ่องกง อย่างไรก็ตาม แต่ละกองทุนมีความแตกต่างกันในระดับกองทุนหลัก หรือ Master Funds บางกองเน้นในอุตสาหกรรม Technology, Consumer หรือ Green Energy รวมไปถึงมีหนึ่งกองที่ใช้ Machine Learning เข้ามาช่วยในการคัดเลือกหุ้นจีนด้วยเช่นกัน

จะเห็นได้ว่า AI ของ GURUPORT GMAI สามารถค้นหากองทุนที่น่าสนใจที่แม้ว่าจะลงทุนในเครือประเทศจีนเหมือนกัน แต่สามารถมองเห็นโมเมนตัมที่น่าสนใจในหลากหลายประเภทของสินทรัพย์ ประกอบกับล่าสุดมีแรงหนุนทางเศรษฐกิจเข้ามา  เมื่อทางการจีนประกาศคลายล็อกดาวน์ พร้อมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทำให้เริ่มเห็นกระแสเงินทุนเคลื่อนย้ายกลับเข้าซื้อหุ้นจีนอีกครั้ง ส่งผลเชิงบวกต่อการลงทุนในกองทุนหุ้นจีน และน่าจะเป็นผลดีต่อพอร์ต GMAI ด้วยเช่นกัน

ที่สำคัญ เพื่อป้องกันการลุกลามซ้ำของสถานการณ์โควิด-19 ทางการจีนยังได้ทุ่มงบในการจัดการคัดกรองผู้ติดเชื้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อเสถียรภาพในการลงทุนต่อไปข้างหน้าอีกด้วย อย่างไรก็ตาม การควบคุมโควิดอย่างเคร่งครัดของจีนเองก็อาจจะส่งผลต่อการชะลอตัวของการเติบโตของเศรษฐกิจของจีนเช่นกัน ทางทีมงาน Deepscope GURUPORT มองว่าทางการของจีนเองก็คงจะไม่อยากให้การควบคุมที่แรงเกินไปส่งผลในด้านลบเป็นครั้งที่สอง เหมือนดังครั้งที่ผ่านมา

ทีมงาน Deepscope GURUPORT จึงแนะนำปรับสัดส่วนการลงทุนและ Rebalance ตามคำแนะนำด้านล่างนี้

ปรับพอร์ต Growth Monmentum AI ประจำเดือนกรกฎาคม: เพิ่มกองทุนหุ้นจีน หลังโมเมนตัมน่าสนใจ

ที่มา: Deepscope วันที่: 4 กรกฎาคม 2022

คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”