ปรับพอร์ต GMAI

คำอธิบายประกอบการจัดพอร์ต GMAI ล่าสุด (รอบ 26 มี.ค. 65)

GMAI ปรับพอร์ตรอบใหม่ คัดเลือก 5 กองทุนโมเมนตัมเด่น ทีมงาน Deepscope GURUPORT จึงแนะนำปรับสัดส่วนการลงทุนและ Rebalance ตามคำแนะนำด้านล่างนี้

ประเด็นทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

 • กองทุนกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลกมีผลตอบแทนเฉลี่ยสูงที่สุด YTD ที่ +12.9%
 • กองทุนกลุ่มหุ้น Europe และ US ก็ทำผลตอบแทนได้ดีเช่นเดียวกัน
 • การลงทุนในต่างประเทศมีแนวโน้มดีขึ้นกว่าปี 2022
 • ตลาดมีมุมมองในด้านบวกต่อกลุ่มเทคโนโลยี และการลงทุนในต่างประเทศ
 • ปัญหา Silicon Valley Bank (SVB) ได้รับการแก้ไขเบื้องต้นไปแล้ว คาดว่าจะลดผลกระทบระยะยาวลงได้
 • จีนมุ่งสนับสนุนอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น เซมิคอนดัคเตอร์ และพลังงานสะอาด

กองทุนจาก GMAI

จากประเด็นข้างต้น ทำให้ AI ของพอร์ต GMAI คัดเลือกกองที่ลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยี ต่างประเทศ และเซมิคอนดัคเตอร์เข้ามาสำหรับการลงทุนรอบไตรมาส 2 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 1. TNEXTGEN-A: กองนี้ค่อนข้างชัดเจนที่เชื่อมโยงมาจากประเด็นน่าสนใจข้างต้น ลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยี มีโมเมนตัมการเติบโตที่ดี และมีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูง
 2. KFGTECH-A: ลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลก ซึ่งกำลังอยู่ในช่วงกลับมาเติบโต 
 3. LHSEMICON-A: ลงทุนกลุ่มเซมิคอนดัคเตอร์ ซึ่งเป็นส่วนนึงของการเติบโตของกลุ่มเทคโนโลยี และการที่ทางการจีนประกาศสนับสนุนอุตสาหกรรมนี้ น่าจะส่งผลในเชิงบวกต่อการลงทุน
 4. LHINNO-A: ลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีเช่นกัน มีโมเมนตัมการเติบโตที่ดี คาดหวังการทำผลงานได้ดีต่อเนื่อง 
 5. PRINCIPAL GCLOUD-A: เน้นการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม Cloud Computing ซึ่งเป็น infrastructure หลักของการเติบโตของเทคโนโลยี และการก้าวกระโดดของอุตสาหกรรม AI ที่เป็นประเด็นร้อนแรงตั้งแต่เริ่มปี 2023 เป็นต้นมา

 

พอร์ต GMAI

ที่มา: Deepscope (วันที่ 30 มีนาคม 2023)

(ทุกกองทุนมีสัดส่วน 20% เท่ากัน)

ล้วงลึกทุกกองทุน จากพลัง AI ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) โดย Deepscope

ดูรายละเอียดพอร์ต >>> https://finno.me/guruport-deepscope


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุนโดยเฉพาะนโยบายกองทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน โดยสามารถขอข้อมูลจากผู้แนะนำก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน  | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299