ปรับพอร์ต Growth Momentum AI รับไตรมาส 3 ปี 2024

พอร์ตการลงทุน GMAI ปรับพอร์ตรอบใหม่ คัดเลือก 5 กองทุนโมเมนตัมเด่น โดยทีมงาน Deepscope GURUPORT จึงแนะนำปรับสัดส่วนการลงทุน และ Rebalance ตามคำแนะนำด้านล่างนี้

ประเด็นทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ

  • Cryptocurrencies หรือ Digital Assets ยังอยู่ในช่วงที่ดี แม้จะมีราคาย่อลงมาบ้าง แต่การมี ETFs ให้นักลงทุนทุกลุ่มเข้าถึงง่ายขึ้น ก็คาดว่าจะส่งผลดีและเพิ่มปริมาณการถือครองในระยะยาว
  • จีนได้จัดตั้งกองทุนเพื่อการลงทุนใน Semiconductor ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาของประเทศจีน โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมชิปจีน ถือเป็นความพยายามล่าสุดของรัฐบาลจีนในการบรรลุความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และสามารถแข่งขันกับสหรัฐอเมริกาได้ ส่งผลดีต่อกลุ่มกองทุนที่สัดส่วนลงทุนใน Semiconductor
  • กลุ่มหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่ปรับตัวขึ้นสูงในปีนี้ ยังมีปัจจัยบวกหนุนจากกระแสของ AI หุ้นอย่าง NVDA ล่าสุดยัง All-Time High (ATH) อย่างต่อเนื่อง
  • เศรษฐกิจจีนผ่านจุดต่ำสุด และกำลังส่งสัญญาณฟื้นตัวต่อเนื่อง เม็ดเงินต่างชาติเริ่มไหลเข้าตลาดหุ้นจีนมากขึ้น
  • เศรษฐกิจของอินเดียกลับมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ฟิทช์ เรทติ้งส์ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลก ระบุว่าเศรษฐกิจของอินเดียปีนี้จะสามารถเติบโตได้ถึง 7.2%

กองทุนจาก GMAI

จากประเด็นข้างต้น บวกกับวิเคราะห์โมเมนตัมโดย AI ทำให้รอบการปรับพอร์ตนี้ พอร์ตโฟลิโอ Growth Momentum AI (GMAI) คัดเลือกกองทุนที่ผลงานดี โมเมนตัมเด่น โดยยังเน้นไปทางกองทุนที่ลงทุนในกลุ่มที่นำเทคโนโลยีไปใช้ในงานด้านต่าง ๆ (3 กอง) โดยจับเอา trends หลัก ซึ่งก็คือ Blockchain, Semiconductor/AI และ Global Tech Stocks และทั้งผสมพอร์ตรอบนี้ด้วยกองทุนที่โมเมนตัมเด่น ๆ อย่างจีนที่มีกระแสการฟื้นตัว และอินเดียที่พิสูจน์ตัวเองมาในระยะหนึ่งแล้วว่ากำลังเติบโตได้ดี

ปรับพอร์ต Growth Momentum AI รับไตรมาส 3 ปี 2024(ทุกกองทุนมีสัดส่วน 20% เท่ากัน)
ที่มา: Deepscope ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2024

ล้วงลึกทุกกองทุนจากพลัง AI ที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) โดย Deepscope

ดูรายละเอียดพอร์ต >>> https://finno.me/guruport-deepscope

ดู Fund Fact Sheet กองทุนแนะนำ

 

บทความโดย Deepscope สำหรับพอร์ต Growth Momentum AI (GMAI) ที่ Finnomena Funds เท่านั้น ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2024


คำเตือน: ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทําให้ผู้ลงทุน ขาดทุนหรือได้รับกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ | บางกองทุนลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก | ข้อมูลและการคาดการณ์ที่ปรากฏในบทความนี้จัดทำขึ้นจากแหล่งข้อมูลในอดีตร่วมกับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน แต่ทั้งนี้ไม่อาจรับรองความสมบูรณ์แท้จริงและความแม่นยำของการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้ | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT” | สำหรับผู้ลงทุนในความดูแลของ Kept by Krungsri ติดต่อทีม Kept help center ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 296 6299