ล้านแรกได้แล้ว ล้านต่อไปง่ายขึ้น จริงไหม
ที่เค้าว่ากันว่า ล้านแรกได้แล้ว ล้านต่อไปจะง่ายขึ้น จริงไหม?
[มหัศจรรย์ของต้นทบดอกและการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ]
วันนี้ เด็กการเงิน ขอพาทุกคนไปหาคำตอบกับคำพูดที่ว่า “ล้านแรกได้แล้ว ล้านต่อไปจะง่ายขึ้น” จริงไหม
ล้านแรกได้แล้ว ล้านต่อไปง่ายขึ้น จริงไหม
เริ่มต้นจากการตั้งเป้าการลงทุนแบบ DCA หรือลงทุนด้วยเงินก้อนสม่ำเสมอทุกเดือน ในพอร์ตหรือสินทรัพย์ที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่คาดหวังได้ 5% ต่อปี จะใช้เวลานานแค่ไหนที่จะเป็น 1 ล้านแรก?
  • เดือนละ 2,000 บาท ใช้เวลา 22.5 ปี
  • เดือนละ 5,000 บาท ใช้เวลา 12.1 ปี
  • เดือนละ 10,000 บาท ใช้เวลา 7 ปี
  • เดือนละ 20,000 บาท ใช้เวลา 3.8 ปี
เมื่อได้ 1 ล้านบาทแรกแล้ว
เราจะนำเงินดังกล่าวไปลงทุน เพื่อให้มันได้เติบโตเป็น 2 ล้านบาท (หรือเรียกว่า ล้านที่ 2)
ด้วยผลตอบแทนที่คาดหวัง 5% ต่อปี เช่นเดิม
จะใช้เวลาแค่ไหนในการสร้างล้านที่ 2 ?
  • เดือนละ 2,000 บาท เหลือระยะเวลาเป็น 10.3 ปี
  • เดือนละ 5,000 บาท เหลือระยะเวลาเป็น 7.5 ปี
  • เดือนละ 10,000 บาท เหลือระยะเวลาเป็น 5.2 ปี
  • เดือนละ 20,000 บาท เหลือระยะเวลาเป็น 3.2 ปี
จะเห็นได้ว่าการสร้างล้านต่อไปใช้เวลาน้อยลง
ดังนั้นที่ว่า
“ล้านแรกได้แล้ว ล้านต่อไปจะง่ายขึ้น”
นั้น จริง เพราะ เงินต้น 1 ล้านบาท เมื่อนำมารวมกับเงินที่ DCA อย่างต่อเนื่อง เป็นต้นทุนเงินก้อนที่นำมาสร้างผลตอบแทนได้เพิ่มขึ้น (compounding) ผลตอบแทนที่ได้จึงเกิดเป็นล้านต่อมาได้ง่ายขึ้น
เช่นเดียวกับการที่เงินต้น 1 ล้าน ไปยัง 10 ล้านบาท
ระยะเวลาที่เป็นเงินใกล้ 10 ล้านบาทจะยิ่งเร็วขึ้น
เช่น 9 ไป 10 ล้าน จะไวกว่า 1 ไป 2 ล้าน
เพราะ เงินก้อนได้โตขึ้นแบบ exponential (ยกกำลัง) นั่นเอง
เห็นแล้วใช่ไหม ว่าพลังแห่งวินัย ทำให้เราใกล้เป้าหมายทางการเงินได้ง่ายขึ้นมาก ๆ ดังนั้นต้องอย่างสม่ำเสมอจนกว่าจะถึงเป้าหมายนะ

เด็กการเงิน DekFinance

ที่มาบทความ: https://www.facebook.com/DekFinance101/posts/358859199464883


คำเตือน

ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ