จัดกลุ่มกองทุน Emerging Market มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

[มารู้จัก Emerging Market, BRIC, LATAM และ Emerging Eastern Europe]

วันนี้ เด็กการเงิน ขอพาทุกคนมารู้จักกองทุนของฝั่ง Emerging Market กันบ้าง นอกจากนี้ยังมีกลุ่ม BRIC, LATAM และ Emerging Eastern Europe ซึ่งถือเป็นประเทศกลุ่ม EM เหมือนกัน แต่มีความเฉพาะเจาะจงประเทศมากกว่า

ก่อนอื่นเราต้องรู้ว่า Emerging Market มักจะมีความผันผวนจากราคาหุ้นขึ้นลงได้มาก มีประสิทธิภาพน้อยกว่า Developed Market แต่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจ และมีนักลงทุนสถาบันเข้าลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีปริมาณเงินหมุนเวียนเยอะขึ้น โดยที่สภาพคล่องยังรองรับได้ และค่าเงินเป็นที่ยอมรับในการแลกเปลี่ยนรองลงมาจากตลาด Developed Market ซึ่งประเทศในกลุ่มนี้ เช่น จีน อินเดีย รัสเซีย ไต้หวัน ไทย เป็นต้น

อ้างอิงตาม MSCI Emerging Markets Index, MSCI BRIC Index, MSCI Emerging Markets Latin America Index และ MSCI Emerging Markets Eastern Europe Index ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2564

  • Emerging Market ประกอบด้วยประเทศจีน 34.62% ไต้หวัน 14.55% เกาหลีใต้ 13.42% อินเดีย 10.72% บราซิล 5.27% และประเทศอื่น ๆ ที่เหลืออีก 21.41% จะเห็นว่าจีนมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 และ Sector หลัก ๆ ได้แก่ IT 21.19% Financials 18.4% และ Consumer discretionary 16.26%
  • BRIC ย่อมาจาก Brazil, Russia, India, China ประกอบด้วยจีน 63.96% อินเดีย 19.81% บราซิล 9.74% และรัสเซีย 6.5% จะเห็นว่าจีนมีสัดส่วนประมาณเกือบ 2 ใน 3 และ Sector หลัก ๆ ได้แก่ Consumer Discretionary 23.79% Financials 17.57% และ Communication Services 12.81%
  • LATAM หรือ กลุ่ม Latin America ประกอบด้วยประเทศบราซิล 65.15% เม็กซิโก 23.62% ชิลี 5.45% เปรู 2.19% โคลัมเบีย 1.85% และประเทศอื่น ๆ 1.74% ซึ่งบราซิลมีสัดส่วนประมาณเกือบ 2 ใน 3 และ Sector หลัก ๆ ได้แก่ Materials 24.91% Financials 23.07% และ Consumer staples 14.89%
  • Emerging Markets Eastern Europe ประกอบด้วยประเทศรัสเซีย 76.15% โปแลนด์ 16.28% ฮังการี 5.2% และสาธารณรัฐเช็ค 2.37% ซึ่งรัสเซียมีสัดส่วนประมาณ 3 ใน 4 และ Sector หลักๆ ได้แก่ Energy 37.53% Financials 26.67% และ Materials 16.43%

เราได้รู้จักกับ Emerging Market ไปพอสมควรแล้ว ไปดูกันว่ากองทุนในไทยอยู่ในกลุ่มไหนบ้างจากในรูปได้เลย

จัดกลุ่มกองทุน Emerging Market มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

กลุ่ม Emerging Market แม้ว่าจะฟื้นตัวช้ากว่า Developed Market แต่สาย Contrarian สามารถใช้โอกาสนี้สะสมได้ โดยส่วน Emerging Market สามารถมีได้ 15-20% ของพอร์ต ร่วมกับกองทุนหุ้นจีน H-Share หุ้นอินเดีย หุ้นเกาหลีใต้ และอาเซียน มากน้อยขึ้นอยู่กับความเสี่ยง ทั้งนี้ก็ต้องระวังในกลุ่มของ BRIC, LATAM และ Emerging Eastern Europe ที่จะมีความผันผวนมากกว่ากลุ่ม Emerging Market ซึ่งมีการกระจายการลงทุนในหลายประเทศมากกว่า

Ref: MSCI Emerging Markets Index, MSCI BRIC Index, MSCI Emerging Markets Latin America Index และ MSCI Emerging Markets Eastern Europe Index

เด็กการเงิน DekFinance

ที่มาบทความ: https://www.facebook.com/DekFinance101/posts/231053458912125 


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ