จัดกลุ่มกองทุนรวม มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

[รวมโพสต์อัพเดทจัดกลุ่มกองทุนรวม 10 จักรวาล ลงทุนไม่มีซ้ำ]

แม้ปี 2021 มีกองทุน IPO ออกมาเยอะมากมาย แต่เรารวบรวมไว้หมดแล้ว จัดเป็นหมวดหมู่ให้เปรียบเทียบ มองภาพได้เป็นจักรวาล

อัพเดทถึง 15 พ.ย. 2564 ประกอบด้วย 10 หมวดหมู่ด้วยกัน คือ

1. จัดกลุ่มกองทุน Index ลงทุนได้ทั่วโลก

จัดกลุ่มกองทุนรวม มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

อ่านเพิ่มเติม รวมกลุ่มกองทุนดัชนี: ลงทุนได้ทุกตลาดทั่วโลก

2. จัดกลุ่มกองทุน USA

จัดกลุ่มกองทุนรวม มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

อ่านเพิ่มเติม จัดกลุ่มกองทุน USA เข้าใจได้ใน 5 นาที

3. จัดกลุ่มกองทุน China

จัดกลุ่มกองทุนรวม มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

จัดกลุ่มกองทุนรวม มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

อ่านเพิ่มเติม จัดกลุ่มกองทุนจีน มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

4. จัดกลุ่มกองทุน Technology

จัดกลุ่มกองทุนรวม มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

อ่านเพิ่มเติม จัดกลุ่มกองทุนเทคโนโลยี มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

5. จัดกลุ่มกองทุน Healthcare

จัดกลุ่มกองทุนรวม มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

อ่านเพิ่มเติม จัดกลุ่มกองทุน Health Care มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

6. จัดกลุ่มกองทุน REIT

จัดกลุ่มกองทุนรวม มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

อ่านเพิ่มเติม จัดกลุ่มกองทุนรวม REIT และ Infrastructure มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

7. จัดกลุ่มกองทุน Commodities

จัดกลุ่มกองทุนรวม มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

อ่านเพิ่มเติม จัดกลุ่มกองทุน Commodities สำหรับ Asset Allocation

8. ใหม่ !!! จัดกลุ่มกองทุนหุ้นอินเดีย และเวียดนาม

จัดกลุ่มกองทุนรวม มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

9. ใหม่ !!! จัดกลุ่มกองทุน Global Equity สำหรับ Core Port

จัดกลุ่มกองทุนรวม มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

10. จัดกลุ่มกองทุนลดหย่อนภาษี SSF-RMF ลงทุนหุ้นต่างประเทศ และลดหย่อนภาษีไปด้วย

จัดกลุ่มกองทุนรวม มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง จัดกลุ่มกองทุนรวม มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งง

อ่านเพิ่มเติม จัดกลุ่มกองทุนลดหย่อนภาษี SSF&RMF

อาจจะมีจักรวาลเพิ่มขึ้นตามความเหมาะสม/ความสับสนของนักลงทุนที่เข้ามาถามบ่อย ๆ 

นี่เป็นการคัดเลือกเบื้องต้นจากการอ่าน Factsheet และจัดเป็นหมวดหมู่ให้เข้าใจง่ายตามแบบฉบับของเราเองเช่นเคย ดังนั้นต่อไปนี้ กองทุนรวม มีเยอะแค่ไหนก็ไม่งงอีกแล้ว

เด็กการเงิน DekFinance

ที่มาบทความ: https://www.facebook.com/DekFinance101/posts/296097419074395


คำเตือน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน | ผลการดำเนินงานในอดีต และผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต | กองทุนอาจลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรมและประเทศที่ลงทุน จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก ผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมของตนเองด้วย | ผู้ลงทุนอาจมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้จัดการกองทุน | สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ฟินโนมีนา จำกัด ในช่วงเวลาวันทำการตั้งแต่ 09:00-17:00 น. ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 026 5100 และทาง LINE “@FINNOMENAPORT”

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ