แจ้งเตือน

แผนDIY

ปรับกลยุทธ์การลงทุนตามความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้ เลือกกองทุนได้เองตามสไตล์ หรือ ออกแบบพอร์ตลงทุนด้วยตัวคุณเอง

ลองสร้างแผนDIY

แผน DIY คืออะไร

 • แผน DIY ให้อิสระนักลงทุนอย่างเต็มที่ในการออกแบบพอร์ตการลงทุน ทั้งผู้ที่ชอบซื้อเป็นรายกองทุน หรือต้องการลงทุนตามคำแนะนำของฟินโนมีนาในพอร์ตอื่น ๆ เป็นเพียงบางกองทุน
 • ฟินโนมีนาจะสนับสนุนข้อมูลการลงทุนเพื่อประกอบการตัดสินใจ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
  1. ผลตอบแทนย้อนหลัง
  2. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
  3. การขาดทุนหนัก (Maximum Drawdown)
 • ขั้นต่ำเริ่มต้นลงทุนตามรายละเอียดของหนังสือชี้ชวนในแต่ละกองทุน

แผน DIY เหมาะกับใคร

 • เหมาะกับนักลงทุนที่ชอบซื้อกองทุนเองเป็นรายกองทุน
 • เหมาะกับนักลงทุุนที่ต้องการลงทุนตามคำแนะนำของฟินโนมีนาในพอร์ตอื่น ๆ เป็นเพียงบางกองทุน
 • สำหรับนักลงทุนมือโปรที่ต้องการจัดพอร์ตการลงทุนด้วยตัวเองผ่านแพลตฟอร์มของฟินโนมีนา เพื่อให้สามารถสรุปผลตอบแทนโดยรวมของพอร์ตได้ (TWRR)

คำถามที่พบบ่อย

การลงทุนผ่านพอร์ต DIY จะทำให้นักลงทุนสามารถใช้ฟังก์ชั่นพิเศษ TWRR เพื่อดูผลตอบแทนรวมของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดได้ ถึงแม้จะลงทุนในกองทุนที่อยู่คนละบริษัทจัดการ
พอร์ต DIY เป็นพอร์ตสำหรับนักลงทุนที่ต้องการอิสระในการลงทุนตามความต้องการของตนเอง ฟินโนมีนาจึงแนะนำข้อมูลกองทุนรวมให้ได้เป็นรายกองทุน แต่จะไม่สามารถคำนวณและแนะนำสัดส่วนในการทำรายการซื้อขายให้ได้ หากต้องการใช้บริการการจัด/ปรับพอร์ตจากฟินโนมีนา นักลงทุนต้องลงทุนตามสัดส่วนที่แผนอื่น ๆ แนะนำ (ทั้งนี้ ควรจะลงทุนสอดคล้องกับความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้)
สามารถดูข้อมูลกองทุนเด็ดที่ฟินโนมีนาแนะนำได้ที่ finnomena.com/fund และเลือกเมนู "กองทุนเด็ด"
หากผลการคัดเลือกกองทุนเด็ดมีการเปลี่ยนแปลง ฟินโนมีนาจะแจ้งให้นักลงทุนทราบผ่านทาง Notification ของแอปพลิเคชั่นต่อไป
สามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลกองทุนได้จาก Fund Factsheet ผ่านทาง finnomena.com/fund
- แจ้งเตือนผ่าน App Notification
- แจ้งรายละเอียดผ่านบทความบนเว็บไซต์ฟินโนมีนา
- แจ้งเตือนผ่าน LINE @FINNOMENAPORT
- อัพเดทผ่าน Facebook Live ทุกวันพฤหัสเวลา 1 ทุ่มตรง และอัพเดทผ่าน FINNOMENA Port Strategy ในทุก ๆ สัปดาห์ผ่านทาง YouTube Channel FINNOMENA
- สำหรับลูกค้าที่ลงทุนตั้งแต่ 3 ล้านบาทขึ้นไป ทางฟินโนมีนาจะมีเจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำการลงทุน (Investment Advisor) โทรไปให้คำแนะนำเพิ่มเติมและบริการปรับพอร์ตการลงทุนทางโทรศัพท์อีกด้วย
ลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA เพื่อสมัครสมาชิกและเริ่มต้นสร้างแผนการลงทุนเพื่อเปิดบัญชีผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น เมื่อเปิดบัญชีและสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ (ATS) เสร็จแล้วท่านสามารถลงทุนได้ทันที
สามารถลงทุนผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น FINNOMENA โดยระบบจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป และจะปิดทำการระหว่างเวลา 02.00 - 07.00 น. โดยกองทุนในประเทศให้ทำรายการก่อนเวลา 14.00 น. กองทุนต่างประเทศ (FIF) ทำรายการก่อนเวลา 11.00 น. หากทำรายการหลังจากเวลาดังกล่าวจะเป็นรายการของวันทำการถัดไป
สำหรับคำถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้งาน PORT คุณสามารถทิ้งคำถามไว้ที่ LINE@: @FINNOMENAPORT หรือโทรติดต่อที่ 02-026-5100 (09.00 - 17.00 น.)

ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการที่ บลน.ฟินโนมีนา โทร.02-026-5100 หรือดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.finnomena.com การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเนื่องจากการป้องกันความเสี่ยงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงอาจยังมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนหลงเหลืออยู่ซึ่งอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และโปรดขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้แนะนำหรือเอกสารประกอบการเสนอขายก่อนตัดสินใจลงทุน