แจ้งเตือน

ระยะเวลาในการปรับพอร์ต

ทำไมเวลาปรับพอร์ตจึงใช้ระยะเวลานาน?

    เนื่องจากการปรับพอร์ตระบบจะมีการคำนวณวันในการซื้อคืน เป็นวันทำการถัดไปหลังจากลูกค้าได้รับเงินค่าขายคืน ตัวอย่างเช่น ลูกค้ากดปรับพอร์ตมีคำสั่งขายมีผลวันที่ 8/7/2021 จะได้รับเงินเข้าบัญชีวันที่ 12/7/2021 และระบบจะดำเนินการส่งคำสั่งซื้อให้มีผลวันทำการถัดไปคือวันที่ 13/7/2021 จึงทำให้การปรับพอร์ตมีระยะเวลานาน

โดยหากลูกค้าต้องการแก้ไขวันทำรายการซื้อคืน สามารถปรับแก้ไขวันที่จากรายการเดิมได้เช่นกัน โดยลูกค้าต้องมีการนำเงินสำรองไว้ในบัญชีธนาคารที่ทำรายการซื้อขายได้เช่นกัน