ChinaIndex

HOT NEWS DIGEST – หุ้นจีนแผ่นดินใหญ่เด้ง หลังมีโอกาสเข้าคำนวน MSCI EM Index

  • ดัชนีหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ SHCOMP บวกกว่า 2.5% ในช่วงเช้า สาเหตุหนึ่งก็มาจากความคาดหวังว่าหุ้นจีนมีโอกาสที่จะเข้าไปคำนวนใน MSCI EM Index
  • ทาง Goldman Sachs ประเมินว่าโอกาสที่จะเข้าร่วมคำนวนในดัชนีมีโอกาสถึง 70%
  • ซึ่งหากหุ้นจีนเข้าไปคำนวนจีน จะทำให้มีเม็ดเงินส่วนหนึ่งไหลเข้าตลาดหุ้นจีน แต่ก็อาจไหลเข้าได้ไม่มากเมื่อเทียบกับขนาดของตลาดหุ้น
  • ถึงแม้ตลาดหุ้นจีนบวกกว่า 2.5% ในวันนี้ ต้นปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นจีนก็ให้ผลตอบแทนที่แย่ที่สุดในตลาดหุ้น Asia อยู่ดี

FINNOMENA รายงาน


Goldman Sachs raises odds of China share inclusion in MSCI indexes to 70 percent

Source : Investing.com 31 May 2016

HONG KONG (Reuters) – Goldman Sachs (NYSE:GS) has increased the probability that MSCI will include mainland Chinese shares in its indexes to 70 percent,

citing recent steps taken by Beijing to remove obstacles for global money managers to invest in the country’s equity markets.

อ่านต่อได้ที่ : Goldman Sachs raises odds of China share inclusion in MSCI indexes to 70 percent

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง