Alibaba

HOT NEWS DIGEST – ยอดขายของ Alibaba ในไตรมาส 1 เพิ่มขึ้นกว่า 39%!!

  • บริษัท Alibaba ยักษ์ใหญ่ E-Commerce รายงานรายได้ในไตรมาส 1 ที่ 24,200 ล้านหยวน (130,000 ล้านบาท) ถือเป็นการเพิ่มขึ้นกว่า 39%
  • เนื่องจากรายได้ส่วนใหญ่ของ Alibaba มาจากประเทศจีน ดังนั้นผลการดำเนินงานของบริษัทก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่บ่งบอกสภาพเศรษฐกิจของจีน
  • ตัวเลขยอดขายที่เติบโต อาจจะบอกเราว่าเศรษฐกิจจีนในไตรมาส 1 ที่ผ่านมา ยังสามารถเติบโตไปได้ดี โดยเฉพาะภาคการบริโภค
  • อย่างไรก็ตามบริษัทที่อยู่ในกลุ่ม Old Economy ที่ยังอ่อนแอ ยังคงมีความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโดยรวมของจีน

FINNOMENA รายงาน


Alibaba Sales Surge as Chinese Consumers Defy Economic Gloom

Source : Bloomberg 5 May 2016

Alibaba Group Holding Ltd. posted a 39 percent surge in revenue as China’s dominant e-commerce operator shrugged off a slowing economy with promotions to woo cash-rich consumers.

Asia’s largest Internet company posted better-than-expected sales of 24.2 billion yuan ($3.7 billion) in the March quarter and said it will start providing annual forecasts. Alibaba shares jumped 5.2 percent to $79.75 as of 9:31 a.m. in New York.

อ่านต่อได้ที่ : Alibaba Sales Surge as Chinese Consumers Defy Economic Gloom

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง