japanese-shares

HOT NEWS DIGEST – BoJ ลดการซื้อ Nikkei ETF ลง แต่จะเพิ่มสัดส่วน TOPIX ETF เพิ่มขึ้นแทน

  • ธนาคารกลางของญี่ปุ่นหรือ BoJ กล่าวว่าโครงการซื้อ ETF เป็นประจำทุกปีจำนวน 5.7 ล้านล้านเยนนั้นจะลดการซื้อ Nikkei ETF ลง แต่จะไปเพิ่ม TOPIX ETF มากยิ่งขึ้น
  • เนื่องจาก ETF ที่เป็นของ Nikkei 225 นั้น เป็นแบบ Price Weight กล่าวคือหุ้นที่ราคาสูงจะมีน้ำหนักในดัชนีมากกว่าหุ้นที่มีราคาต่ำ ดังนั้นนักลงทุนจึงกังวลกันว่าหาก BoJ ทำการซื้อ Nikkei ETF ในสัดส่วนเดิมอย่างนี้ต่อไป BoJ จะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบางบริษัทที่มีขนาดไม่ใหญ่นักแต่มีราคาหุ้นที่สูง
  • นักวิเคราะห์จาก SMBC  Nikko Securities Inc. ประเมินว่าสัดส่วนการซื้อ Nikkei ETF ของ BoJ จะลดลงเหลือเพียง 25% จากก่อนหน้านี้ที่ 55% และน่าจะเพิ่ม TOPIX ETF ถึง 67% จาก 40% เลยที่เดียว
  • เนื่องจากที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วงสิงหาคมดัชนี Nikkei ได้ Outperform ดัชนี TOPIX พอสมควร ดังนั้นการเปลี่ยนสัดส่วนการซื้อ ETF ของ BoJ น่าจะช่วยให้ TOPIX กลับมา Outperform Nikkei อีกครั้ง

FINNOMENA รายงาน


BOJ Cuts Nikkei 225 Buying Amid Concern It’s Warping Markets

he Bank of Japan will reduce investments in the Nikkei 225 Stock Average and buy more exchange-traded funds tracking the Topix index, following criticism its ETF buying is distorting the stock market.

อ่านต่อได้ที่ : http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-21/boj-cuts-nikkei-225-buying-amid-criticism-it-s-warping-markets

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง