chinabank

HOT NEWS DIGEST – BIS เตือนธนาคารของจีนน่าห่วง หลังความเสี่ยงเกินขีดอันตรายถึง 3 เท่า

  • ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ระหว่างประเทศ (BIS) ได้เปิดเผยว่าภาคธนาคารจีน มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดวิกฤติในภาคธนาคาร
  • โดยตัวเลขที่ BIS เป็นห่วงคือ ตัวเลขสินเชื่อต่อเศรษฐกิจของประเทศ หรือ Credit to GDP สำหรับไตรมาสที่ 1 นี้ที่อยุ่ระดับ 30.1% และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
  • ตัวเลข Credit to GDP นี้เป็นสัญญาณเตือนบ่งบอกความร้อนแรงของภาคการเงิน ซึ่ง BIS ระบุว่าตัวเลขที่เกิด 10 ถือว่าอันตรายและมีโอกาสที่จะเกิดวิกฤติขึ้นได้

FINNOMENA รายงาน


Warning Indicator for China Banking Stress Climbs to Record

A warning indicator for banking stress rose to a record in China in the first quarter, underscoring risks to the nation and the world from a rapid build-up of Chinese corporate debt.

China’s credit-to-gross domestic product “gap” stood at 30.1 percent, the highest for the nation in data stretching back to 1995, according to the Basel-based Bank for International Settlements. Readings above 10 percent signal elevated risks of banking strains, according to the BIS, which released the latest data on Sunday.

อ่าต่อได้ที่ : http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-09-18/bis-warning-indicator-for-china-banking-stress-climbs-to-record

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง