yuan

HOT NEWS DIGEST – ตัวเลขการนำเข้าส่งออกจีนเดือนเม.ย. กลับมาหดตัวอีกครั้ง!! 

  • การส่งออกจีนในเดือนเม.ย. ออกมาหดตัว 1.8% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แถมการนำเข้าก็ยังหดตัวกว่า 10.9% ซึ่งถือว่าการนำเข้าหดตัวติดต่อกันถึง 18 เดือน
  • การที่ตัวเลขส่งออกเดือนก่อนหน้านี้โตกว่า 11.5% ในรูปของเงินดอลล่าร์ เหตุผลหนึ่งก็มาจากผลกระทบวันหยุดตรุษจีน และเดือนเมษายนไม่มีผลกระทบในเชิงบวกจากปัจจัยนี้
  • ตัวเลขนำเข้าที่ยังหดตัวอย่างต่อเนื่องอาจบ่งบอกได้ว่าความต้องการในประเทศจีนยังไม่ดีนัก ดังนั้นการส่งออกของไทยก็น่าจะโดนกระทบไปด้วย
  • สำหรับตัวเลขส่งออกของจีน ยังคงต้องหวังการฟื้นตัวของสหรัฐและยุโรปเป็นสำคัญ เพราะเป็นประเทศส่งออกลำดับต้นๆของจีน

FINNOMENA รายงาน


China Exports Stabilized in April Amid Weakness in Currency

Source : Bloomberg 8 May 2016

China’s exports stabilized in April as the value of the currency decreased, while imports extended a streak of declines to 18 months.

Overseas shipments rose 4.1 percent in yuan terms from a year earlier yet fell 1.8 percent in dollar terms, the customs administration said Sunday. Imports slumped 10.9 percent in dollars to leave a trade surplus of $45.6 billion.

อ่านต่อได้ที่ : China Exports Stabilized in April Amid Weakness in Currency

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง