150930110937-saudi-arabia-cash-crunch-780x439

HOT NEWS DIGEST – การประชุมระหว่างประเทศกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC ใกล้เข้ามาแล้ว..ราคาน้ำมันจะอยู่หรือไป ??

  • การประชุมระหว่างประเทศกลุ่ม OPEC และ Non-OPEC เกี่ยวกับการคงการผลิตน้ำมันจะเกิดขึ้นที่ Doha ในวันพรุ่งนี้ (17 เมษายน 2559)
  • โดยการคงการผลิตน้ำมันจะคงในระดับการผลิตของเดือนมกราคมที่ผ่านมา ซึ่งการคงการผลิตในระดับนี้ก็อาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องอุปทานส่วนเกินมากนัก เพราะระดับการผลิตของเดือนมกราคมถือว่าสูงมากเลยที่เดียว
  • อย่างไรก็ตามตลาดเชื่อว่าการคงกำลังการผลิตจะช่วยให้ราคาน้ำมันมีเสถียรภาพมากขึ้นกว่าเดิม ดังนั้นตั้งแต่มีข่าวเกี่ยวกับการคงการผลิตน้ำมันของรายใหญ่ ทำให้ราคาน้ำมันเด้งขึ้นกว่า 30%
  • หากผลการประชุมในวันพรุ่งนี้ออกมาในเชิงบวก ก็อาจจะทำให้ราคาน้ำมันสามารถคงอยู่ในระดับนี้ได้ หรือดีกว่านั้นคือราคาอาจปรับสูงขึ้น
  • แต่หากผลการประชุมเป็นลบ คือต่างฝ่ายไม่คงการผลิต ก็มีโอกาสที่ราคาน้ำมันจะปรับตัวลงพอสมควร เพราะส่วนนึงราคาก็ปรับขึ้นมามากและที่ผ่านมาตลาดก็ได้คาดหวังเกี่ยวกับการคงกำลังการผลิต

FINNOMENA รายงาน


Oil Freeze: Everything You Need to Know About the Doha Summit

Source : Bloomberg 15 April 2016

Nations representing almost 60 percent of the world’s oil production will gather in Doha on April 17 to discuss freezing their output at January levels in an effort to stabilize prices. Russia, Saudi Arabia, Qatar and Venezuela made a preliminary deal in February and are seeking to add more producers and extend the recent price recovery.

Who’s going?

In addition to the four signatories to the preliminary deal, Algeria, Angola, Azerbaijan, Colombia, Ecuador, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kuwait, Mexico, Nigeria, Oman and the United Arab Emirates will attend.

อ่านต่อได้ที่ : Oil Freeze: Everything You Need to Know About the Doha Summit

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง