China+Industries

HOT NEWS DIGEST – นักเศรษฐศาสตร์คาด GDP ไตรมาสที่ 2 ของจีนจะเติบโตเพียง 6.6%  ต่ำสุดในรอบ 7 ปี

  • จากผลสำรวจของรอยเตอร์ ที่สอบถามนักเศรษฐศาสตร์กว่า 60 ราย ระบุว่า GDP ของจีนในไตรมาสที่ 2 คาดว่าจะเติบโตเพียง 6.6%
  • การชะลอจากทั้งภาคอุตสาหกรรม และแรงหนุนจากภาคการเงินที่เริ่มหมดไป จึงทำให้ GDP ไตรมาสที่ 2 นี้ อาจจะโตต่ำสุดในรอบกว่า 7 ปีเลยทีเดียว
  • อย่างไรก็ตาม ตัวเลขนี้ก็ยังคงอยู่ในเป้าหมายของทางการที่ 6.5-7% 
  • ในวันศุกรนี้ทางการจีนจะประกาศตัวเลขที่สำคัญๆที่นักลงทุนควรติดตาม อย่างเช่น GDP ไตรมาสที่ 2, ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม รวมถึงตัวเลขค้าปลีก 

FINNOMENA รายงาน


China second-quarter economic growth seen cooling to 6.6 percent, weakest in seven years

Source : Reuters 11 July 2016

China’s economic growth likely cooled to a fresh seven-year low of 6.6 percent in the second quarter as the industrial sector loses steam and a boost from financial services fades, according to a Reuters poll of 61 economists.

Analysts expect the world’s second-largest economy to lose further momentum in the second half of the year, prompting the government and central bank to roll out more support measures even as they worry about fallout from Britain’s secession from the European Union.

อ่านต่อได้ที่ : China second-quarter economic growth seen cooling to 6.6 percent, weakest in seven years

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง