Gold bars

HOT NEWS DIGEST – ทองที่ ETF ถือมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นกว่า 500 ตัน นับตั้งแต่ต้นปี

  • ทองแท่งที่ ETF ถือมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นกว่า 500 ตัน จากช่วงต้นเดือนม.ค.ที่ผ่านมา จนมาอยู่ที่ 1,959.1 ตัน
  • จากสถานการณ์ดอกเบี้ยที่ติดลบ รวมถึงความผันผวนของตลาดการเงิน ทำให้ความน่าสนใจของทองมีมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุนึงที่ทำให้เงินไหลเข้ากอง ETF ทองคำมากยิ่งขึ้น
  • ซึ่งนับจากต้นปีมีเม็ดเงินเข้า SPDR Gold Trust กว่า 12,000 ล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียว

FINNOMENA รายงาน


The 500 Tons of Gold That Show Global Rise in Investor Angst

Source : Bloomberg 4 July 2016

Global gold holdings have expanded by more than 500 metric tons since bottoming in January in a signal of investors’ rising concern about slowing growth, a Federal Reserve that’s probably on hold and the ructions caused by Britain’s vote to quit the European Union.

อ่านต่อได้ที่ : The 500 Tons of Gold That Show Global Rise in Investor Angst

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง