Yi Gang

HOT NEWS DIGEST – รองผู้ว่าแบงค์ชาติจีนมองว่า การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed อาจส่งผลดีกับเศรษฐกิจจีน

  • นายหยี่ กัง (Yi Gang) รองผู้ว่าธนาคารกลางของจีนกล่าวว่า การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed น่าจะส่งผลดีกับเศรษฐกิจจีน เนื่องจากแสดงถึงอุปสงค์และเศรษฐกิจของสหรัฐที่ปรับตัวดีขึ้น จะส่งผลดีกับจีน
  • อีกสาเหตุหนึ่ง ก็คือการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed จะทำให้เงินไหลกับสหรัฐมากขึ้่น ซึ่งจะทำให้ค่าเงินของจีนอ่อนลง เป็นผลบวกกับกลุ่มส่งออก
  • การที่ Fed ขึ้นดอกเบี้ยอาจส่งผลกระทบกับบริษัทที่มีการกู้ยืมเป็นดอลล่าร์ แต่บริษัทในประเทศจีนนั้นพึ่งพาการกู้ยืมจากต่างประเทศที่ไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของหนี้ ส่วนใหญ่จะกู้ภายในประเทศซะเอง
  • ส่วน Fed จะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่ เราน่าจะได้รู้กันในสัปดาห์หน้า รอติดตามกันต่อไป

FINNOMENA รายงาน


PBOC’s Yi Says Fed Rate Hike Would Be Good for China Economy

Source : Bloomberg 7 June 2016

A Federal Reserve interest-rate increase would be good for China because it would signal demand is rising and the U.S. economy is improving, People’s Bank of China Deputy Governor Yi Gang said at a briefing.

Playing down concerns of spillover effects from an increase, Yi said China has had plenty of time to prepare its monetary policy for a move.

อ่านต่อได้ที่ : PBOC’s Yi Says Fed Rate Hike Would Be Good for China Economy

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง