Germany

HOT NEWS DIGEST – พันธบัตรรัฐบาลเยอรมันให้ผลตอบแทนติดลบแล้ว!! ถือเป็นจุดต่ำสุดเป็นประวัติการณ์

  • พันธบัตรรัฐบาลเยอรมัน อายุ 10 ปี ให้ผลตอบแทน (Yield) ล่าสุดที่ -0.003% ถือว่าเป็น Yield ที่ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์เยอรมันเลยทีเดียว
  • หากไปดูค่า VIX ซึ่งอาจตีความได้ถึงความกังวลของตลาด ปรับตัวสูงขึ้นมากในช่วงวันสองวันนี้ เงินต้องหนีไปสินทรัพย์ปลอดภัยบ้างเป็นธรรมดา
  • ไม่ว่าจากทั้งความกังวลของนักลงทุนในเรื่อง Brexit หรือการซื้อตราสารหนี้ที่มากมายของ ECB ต่างทำให้มีเงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้น นั่นรวมถึงพันธบัตรรัฐบาลนี้ด้วย
  • ในที่สุดเยอรมันก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของ กลุ่ม Yield ติดลบไปซะแล้ว (Negative interest rates club) 

FINNOMENA รายงาน


German 10-Year Government Bond Yields Dip Below Zero for First Time

Source : The Wall Street Journal 14 June 2016

Yields on the 10-year government debt of Germany dipped below zero on Tuesday for the first time on record, in a dramatic sign of the outsize effect of central-bank policy and investors’ search for safe havens.

The yield on the bund fell to minus 0.001% when European markets opened, from 0.02% at the close on Monday according to data from Tradeweb. The 10 year yield fell as low as -0.03% in morning trading.

อ่านต่อได้ที่ : German 10-Year Government Bond Yields Dip Below Zero for First Time

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง