ecommerce

HOT NEWS DIGEST –  กูเกิ้ลและเทมาเส็ก มองเศรษฐกิจบนโลกออนไลน์ของ ASEAN จะมีมูลค่ากว่า 7 ล้านล้านบาทในอีก 10 ปี!!

  • จากการวิจัยของกูเกิ้ลและเทมาเส็ก ระบุว่าเศรษฐกิจบนอินเตอร์เน็ตของกลุ่มประเทศ ASEAN จะโตกว่า 6 เท่าในอีก 10 ปี ซึ่งมีมูลค่าตลาดกว่า 200,000 ล้านเหรียญ
  • ที่โตแรงๆเลย จะมาจากการช๊อปสินค้าออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอาจจะโตกว่า 16 เท่าของมูลค่าปัจจุบัน
  • ราคา Smart Phone ที่ราคาถูกลงและสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น จะทำให้ผู้ใช้เพิ่มขึ้นอย่างมาก
  • เท่าที่เห็น บริษัทจดทะเบียนไทยหลายๆที่ ก็เริ่มที่จะเข้าสู่ตลาดออนไลน์กันบ้างแล้ว ซึ่งก็อาจเป็นช่องทางเข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น
  • แต่เราก็คงต้องดูว่าบริษัทไหนไปอยู่ในตลาดออนไลน์แล้วรุ่ง เพราะว่าไม่ทุกบริษัทที่จะสามารถประสบความสำเร็จในตลาดออนไลน์

FINNOMENA รายงาน


Google, Temasek See S.E. Asia Web Economy Reaching $200 Billion

Source : Bloomberg 24 May 2016

Southeast Asia’s Internet economy, spanning online shopping to games and advertising, will surge sixfold to about $200 billion in the next decade, according to joint research by Google Inc. and Temasek Holdings Pte.

As more consumers get online and shop from smartphones, e-commerce in the region could jump to $88 billion by 2025, a 16-fold increase, according to a report the two companies released in conjunction with a conference in Singapore.

อ่านต่อได้ที่ : Google, Temasek See S.E. Asia Web Economy Reaching $200 Billion

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง