GS

HOT NEWS DIGEST – Goldman Sachs มองสิ้นปีราคาน้ำมันอยู่ที่ 50 เหรียญต่อบาเรล!?

  • บทวิเคราะห์จาก Goldman Sachs มองตลาดน้ำมันไว้ว่า ตลาดน่าจะความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้น และมากกว่าปริมาณน้ำมันที่ผลิตออกมาจากกำลังการผลิตที่ลดลงในไนจีเรีย รวมถึงในแคนาดา
  • จากมุมมองนี้ GS เลยมองว่าปริมาณน้ำมันในสต๊อก จะมีจำนวนลดลงในปีนี้ และราคาน้ำมันอาจจะปรับตัวสูงขึ้นอีกภายในปีนี้ ดังนั้นราคาน้ำมันมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น
  • อย่างไรก็ตาม GS มองปีหน้าว่ากำลังผลิตที่เพิ่มขึ้นจากอิหร่าน อาจจะมากกว่าความต้องการใช้น้ำมัน และทำให้ปริมาณน้ำมันเพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันในปีหน้าอาจไม่ไปไหนมากนัก
  • ถึงตอนนี้ก็อดสงสัยไม่ได้ว่า GS ได้แอบขึ้นรถในรอบน้ำมันนี้ไปก่อนแล้วหรือยัง ซึ่งนักลงทุนอาจต้องระวังกันสักนิด

FINNOMENA รายงาน


Goldman Sachs Predicts End of Oil Glut as Prices Rise

Source : TIME 16 May 2016

Oil prices were up 2% on Monday after U.S. investment bank Goldman Sachs predicted a positive shift in the market in the coming months.

Goldman Sachs said Monday the oil market is making its way out of oversupply due to disruptions that have lessened production levels across the market.

อ่านต่อได้ที่ : Goldman Sachs Predicts End of Oil Glut as Prices Rise

 

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง