0006cbb1-642

HOT NEWS DIGEST – IMF เจ้าเก่าปรับลดการเติบโตของ GDP โลกลงอีก 0.1% ในปีนี้ จากความเสี่ยงเรื่อง Brexit

  • IMF หรือ International Monetary Fund ปรับลดประมาณการการเติบโตของเศรษฐกิจโลกลง 0.1% ในปีนี้และปีหน้า
  • ซึ่งทาง IMF คาดว่า GDP โลกปีนี้จะเติบโต เพียง 3.1% และ 3.4% ในปีหน้า
  • การปรับลดครั้งนี้ส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศพัฒนาแล้ว โดย UK โดนปรับลดลงกว่า 0.2% ในปีนี้ และ 0.9% ในปีหน้า
  • อย่างไรก็ยังดีที่ประเทศกำลังพัฒนาอย่างเราๆยังไม่ถูกปรับลดลง โดย IMF คงการเติบโตของประเทศกลุ่ม ASEAN-5 (Indonesia,Malaysia,Philippines,Thailand,Vietnam) ไว้ที่ 4.8% ในปี 2016

FINNOMENA รายงาน


IMF cuts growth forecast for UK following Brexit vote

Source : Financial Times 

The International Monetary Fund has slashed its forecasts for the UK economy next year after Britain’s vote to leave the EU and warned the decision has thrown a “spanner in the works” for global growth.

อ่านต่อได้ที่ : IMF cuts growth forecast for UK following Brexit vote

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง