IMF

HOT NEWS DIGEST – IMF เสนอว่าไทยควรลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงอีก เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจ

  • ฺIMF ได้เสนอว่าประเทศไทยควรจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในขณะที่แบงค์ชาติกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าไม่จำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ย
  • หากไม่มีการลดดอกเบี้ยนโยบาย IMF คาดว่าอัตราเงินเฟ้อในประเทศจะต่ำกว่าเป้าหมายอีกหลายปี
  • ซึ่ง IMF กล่าวว่าการลดดอกเบี้ยจะเพิ่มการเติบโตของ GDP ซึ่งการเติบโตของ GDP ไทยในปัจจุบันนั้นต่ำกว่าประเทศเพื่อนบ้านอยู่พอสมควร
  • แบงค์ชาติจะลดไม่ลดดอกเบี้ยนั้น เรารอดูปลายเดือนนี้อีกที แต่ลึกๆแล้วหากมีการลดดอกเบี้ยอีกทีก็ไม่น่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจมากนัก หากเอกชนไทยไม่มีสนใจที่จะลงทุนเพิ่ม

FINNOMENA รายงาน


IMF Urges Thai Rate Cuts That Central Bank Says Not Needed

Source : Bloomberg 8 June 2016

The International Monetary Fund called on policy makers in Thailand to cut interest rates in the face of a sluggish economy and low inflation, an approach that the central bank says isn’t necessary.

Thailand needs expansionary fiscal and monetary policies to help spur an economy that’s set to grow at a slower pace than most other nations in Southeast Asia, the Washington-based lender said in an e-mailed report on Wednesday.

อ่านต่อได้ที่ : IMF Urges Thai Rate Cuts That Central Bank Says Not Needed

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง