india

HOT NEWS DIGEST – GDP อินเดียรอบไตรมาสเดือนมี.ค.โตกว่า 7.9% โตวันโตคืนกว่าไตรมาสที่ผ่านมา

  • อินเดียประกาศตัวเลขการเติบโตของ GDP ไตรมาสเดือนมี.ค.โต 7.9% มากกว่าที่ตลาดมองไว้ที่ 7.5% เท่านั้น
  • ตัวเลขล่าสุดก็มากยังมากกว่าการเติบโตของไตรมาสที่แล้วที่ 7.2%
  • อย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะดีไปหมด การลงทุนภาคเอกชนและการส่งออกก็ยังคงหดตัว แต่เครื่องยนต์อื่นขยายตัวได้ดี
  • อินเดียถือว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจเลยทีเดียวหากพิจารณาในกลุ่มประเทศ BRIC ที่จีนกำลังโตช้าลง ส่วนรัสเซียและบราซิลที่หดตัว
  • อินเดียเค้าโตเกือบ 8% ในไตรมาสเดียว ส่วนไทยเราให้โต 3.5% ในปีนี้ไม่รู้จะถึงมั้ย

FINNOMENA รายงาน


India’s economic growth surges in March quarter

Source : CNBC 31 May 2016

India gathered momentum in the March quarter to extend its lead as the world’s fastest growing large economy, helping Prime Minister Narendra Modi craft an impressive sales pitch for meetings with investors in the United States next week.

Modi is due to travel to Washington on June 7-8 where he will meet heads of top U.S. companies.

อ่านต่อได้ที่ : India’s economic growth surges in March quarter

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง