indian-women-carrying-baskets

HOT NEWS DIGEST – ความต้องการใช้น้ำมันในจีนเติบโตช้าลงหรือ?? ไม่ต้องห่วง..ความต้องการจากอินเดียกำลังโตวันโตคืน

  • เศรษฐกิจของอินเดียที่เติบโตในอัตราที่สูงมาก ย่อมมีความต้องการใช้น้ำมันที่มากตาม
  • ชนชั้นกลางของอินเดียก็มีการบริโภคน้ำมันที่มากขึ้นจากรายได้ที่สูงขึ้น
  • ทางทบวงพลังงานระหว่างประเทศ (IEA) ก็ได้ประเมินว่าความต้องการใช้น้ำมันในปีนี้จะแซงหน้าญี่ปุ่นเลยทีเดียว และจะขึ้นเป็นผู้บริโภาคน้ำมันเป็นอันดับ 3 ของโลก
  • สำหรับมุมมองตลาดน้ำมันมองว่าปัจจัยที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนอยู่อย่างนี้น่าจะเกิดจากด้านอุปทานส่วนเกินไม่ใช่เกิดจากด้านอุปสงค์ ดังนั้นแนวโน้มการบริโภคน้ำมันในอินเดียที่สูงขึ้น อาจจะไม่ได้ส่งผลต่อราคาน้ำมันในช่วงนี้มากนัก
  • หากนักลงทุนที่อยากกระจายการลงทุนนอกเหนือจากประเทศไทยตอนนี้ ประเทศอินเดียก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

FINNOMENA รายงาน


India’s Thirst for Oil Is Overtaking China’s

Source : Bloomberg 9 April 2016

In the energy world, India is becoming the new China.

The world’s second-most populous nation is increasingly becoming the center for oil demand growth as its economy expands by luring the type of manufacturing that China is trying to shun. And just like China a decade ago, India is trying to hedge its future energy needs by investing in new production at home and abroad.

India may have one advantage its neighbor to the northeast didn’t. While China’s binge came during a commodity super-cycle that saw WTI crude reach a high of $147.27 a barrel in 2008 — due in no small part to its demand — India’s spurt comes during the biggest energy price crash in a generation. While oil has tumbled more than 50 percent from mid-2014 levels, the South Asian nation spent $60 billion less on crude imports in 2015 than the previous year even while buying 4 percent more.

อ่านต่อได้ที่ : India’s Thirst for Oil Is Overtaking China’s

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง