Charger

HOT NEWS DIGEST – รู้หรือไม่…จุดชาร์จแบตของรถไฟฟ้าในญี่ปุ่นมากกว่าจำนวนปั้มน้ำมันเข้าไปแล้ว!!

  • บริษัท Nissan Motor รายงานว่าจุดจ่ายไฟสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าในญี่ปุ่นมีกว่า 40,000 จุดเข้าไปแล้ว ซึ่งมากกว่าจำนวนปั้มน้ำมันที่ 34,000 จุดเสียอีก
  • ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นที่เร็วมาก เพราะรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่งมีการใช้งานยังไม่แพร่หลายมากนัก แต่จำนวนจุดจ่ายไฟก็แซงหน้าปั้มน้ำมัน ที่รถยนต์ทั่วไปมีการใช้งานมากว่าสิบๆปี
  • ในปัจจุบันที่การใช้รถยนต์ไฟฟ้ายังไม่แพร่หลาย ก็มาจากหลายปัจจัยเช่น จุดจ่ายไฟฟ้าที่น้อย, ระยะทางที่รถไฟฟ้าเดินทางได้ใน 1 การชาร์จไฟ แต่กำลังมีการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว
  • สิ่งที่น่าสนใจ ก็คือการชาร์จไฟ อาจไม่จำเป็นที่ต้องเข้าปั้มน้ำมันเพื่อเติมน้ำมันสำหรับรถยนต์ทั่วไป แต่อาจเป็นการชาร์จไฟจากบ้านข้างๆก็เป็นไปได้
  • นี่อาจจะเป็น Mega Trend ที่กำลังจะมา และน่าจับตาเป็นอย่างยิ่ง

FINNOMENA รายงาน


Japan Has More Car Chargers Than Gas Stations

Source : Bloomberg 13 February 2015

There are more electric-car charging points in Japan than there are gas stations.

That surprising discovery comes from Nissan Motor Co., which reported that the number of power points in Japan, including fast-chargers and those in homes, has surged to 40,000, surpassing the nation’s 34,000 gas stations.

อ่านต่อได้ที่ : Japan Has More Car Chargers Than Gas Stations

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง