S__4825123

HOT NEWS DIGEST – เงินเฟ้อของญี่ปุ่นยังต่ำกว่าคาด สะท้อนภาคการบริโภคที่ยังไม่กระเตื้อง

  • ตัวเลขเงินเฟ้อยังไม่มา สะท้อนว่าภาคการบริโภคในญี่ปุ่นยังอ่อนแอ และมีความเสี่ยงเจอดอกเบี้ยติดลบ
  • ความเสี่ยงนี้ ทำให้มีโอกาสที่ BOJ จะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น
  • นักวิเคราะห์คาดกันว่า BOJ จะใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยติดลบเพิ่มขึ้น รวมถึงขยายวงเงิน QQE เข้าซื้อกองทุน ETF ซึ่งจะส่งผลดีกับหุ้นญี่ปุ่น

FINNOMENA รายงาน


Japan’s National Core CPI 0.0% vs. 0.1% forecast

Source : Investing.com 24 March 2016

Investing.com – Japan’s national core rate of consumer price inflation remained unchanged unexpectedly last month, official data showed on Thursday.

In a report, Statistics Bureau said that Japan’s National Core CPI remained unchanged at a seasonally adjusted 0.0%, from 0.0% in the preceding month.

Analysts had expected Japan’s National Core CPI to rise to 0.1% last month.

Read More : Japan’s National Core CPI 0.0% vs. 0.1% forecast 

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง