japan kid

HOT NEWS DIGEST – อัตราการเกิดของคนญี่ปุ่นเริ่มกระเตื้องขึ้นมาเป็น 1.46 คนแล้ว!! สูงสุดในรอบเกือบ 20 ปี

  • อัตราการเกิด หรือ Fertility rate ของญี่ปุ่นปี 2015 อยู่ที่ 1.46 คนต่อแม่ 1 คน ซึงสูงสุดในรอบเกือบ 20 ปี
  • ตัวเลขนี้สามารถบอกได้ว่า ประชากรรวมมีจำนวนมากขึ้นหรือน้อยลง ซึ่งหากตัวเลขอัตราการเกิดนี้ ต่ำกว่า 2 แสดงว่าประชากรโดยรวมกำลังลดลง
  • การที่มีประชากรเพิ่มขึ้น ย่อมหมายถึงแรงงานมีอยู่ในตลาดแรงงานมากขึ้น การใช้จ่ายบริโภคก็จะตามมา
  • นาย Shinzo Abe ให้เป้าไว้ว่าอยากให้ตัวเลขนี้ไปอยู่ที่ 1.8 เลยทีเดียว
  • อย่างไรก็ตามยังถือว่าตัวเลข Fertility rate ยังอยู่ในระดับต่ำและในระยะยาวประชากรของญี่ปุ่นยังคงลดลงอยู่ดี แต่เราอาจมองได้ว่านาย Shinzo Abe พอช่วยพยุงไม่ให้ Fertility rate ตกต่ำเร็วเกินไป

FINNOMENA รายงาน


Japan’s Fertility Rate Inches to Highest Level Since Mid-1990s

Source : Bloomberg 23 May 2016

Japan’s fertility rate rose slightly last year, to the highest level since 1994, indicating Japanese Prime Minister Shinzo Abe’s economic program may had some success in slowing the rate of population decline.

The total rate rose to 1.46 in 2015, inching up 0.04 percentage points from the previous year, according to the health ministry. The biggest contribution to the change came from women ages 30 to 34.

อ่านต่อได้ที่ : Japan’s Fertility Rate Inches to Highest Level Since Mid-1990s

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง