japanSaleTax

HOT NEWS DIGEST – ญี่ปุ่นเล็งชะลอการขึ้นภาษีการขายออกไป หลังความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกยังคงอยู่

  • นาย Shinzo Abe นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น เผยว่าจะตัดสินใจเกี่ยวกับการเลื่อนการขึ้นภาษีการขายในปีหน้าหรือไม่
  • การขึ้นภาษีการขายก่อนหน้านี้ คาดว่าจะเกิดขึ้นในเดือนเม.ย. ของปีหน้า และจะปรับขึ้นจาก 8% เป็น 10%
  • การหน้านี้ก็มีการขึ้นภาษีการขายมาแล้วครั้งนึงในปี 2014 จาก 5% เป็น 8% ซึ่งหลังจากการขึ้นภาษีการขายก็ทำให้การบริโภคในญี่ปุ่นดูชะลอตัวลง
  • ตลาดมองว่านาย Shinzo Abe จะชะลอการขึ้นภาษีนี้ออกไป ทำให้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นเล็กน้อย

FINNOMENA รายงาน


Abe Moves Closer to Sales-Tax Call After Warning of Global Risks

Source : Bloomberg 27 May 2016

Japanese Prime Minister Shinzo Abe is getting closer to a potential announcement on delaying an increase in the sales tax after warning at a Group of Seven leaders meeting that the global economy faces significant risk of another crisis.

อ่านต่อได้ที่ : Abe Moves Closer to Sales-Tax Call After Warning of Global Risks

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง