EyWwB5WU57MYnKOuYLbcJv31xPETGut7vOZms8mQhcT3LJKOgoXQnQ

HOT NEWS DIGEST – JAS แจงชิ่งจ่ายค่าประมูล 4G เพราะพาร์ทเนอร์ขออนุมัติไม่ทัน สื่อสารขึ้นดี๊ด๊าตอบรับลดคู่แข่ง

  • แจสโมบายไม่สามารถนำหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินจำนวนประมาณ 72,000 ล้านบาท มามอบให้แก่สำนักงาน กสทช. ได้ตามกำหนดเวลา วันที่ 21 มี.ค. 2558 
  • แจสโมบายอ้างพาทเนอร์ที่สนใจลงทุนด้วยจากจีน ไม่สามารถขออนุมัติหน่วยงานกำกับที่เกี่ยวข้องในจีนได้ทัน
  • แจสโมบายถูกริบเงินประกันการประมูลจำนวน 644 ล้านบาท เราคาดว่าไม่กระทบผลการดำเนินงานนัก
  • ADVANC DTAC ขึ้นแรงเนื่องจากตลาดมองว่ามีโอกาสเข้าประมูลอีกครั้ง และมองว่าคู่แข่งได้ลดลง

FINNOMENA รายงาน


JAS เผย ไม่จ่ายค่า 4G เหตุ ผู้ร่วมทุนจากจีน ติดข้อจำกัดด้านเวลา

แหล่งข่าว : ไทยรัฐออนไลน์ 22 มีนาคม 2559 

แจส โมบาย แจง ตลท. เหตุไม่ชำระค่าใบอนุญาตคลื่น 900 เผย ผู้ร่วมทุนจากจีน ติดเงื่อนไขเวลา ขออนุมัติจากหน่วยกำกับดูแลของจีน ซึ่งไม่ทันระยะเวลา 90 วัน ตามใบประกาศ กสทช.

วันที่ 22 มี.ค. 59 นายพิชญ์ โพธารามิก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ ประชุมคณะกรรมการ JAS ได้ประชุมเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 รับทราบว่า บริษัท แจสโมบาย บรอดแบนด์ จำกัด (แจสโมบาย) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และเป็นผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz. มิได้ไปรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz. จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันครบกำหนดระยะเวลาการขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ย่าน 900 MHz.

ทั้งนี้ เนื่องจาก แจสโมบายไม่สามารถนำหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินจำนวนประมาณ 72,000 ล้านบาท มามอบให้แก่สำนักงาน กสทช. ได้ เนื่องจากผู้ประกอบการรายใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศจีน (ซึ่งสนใจร่วมลงทุนในแจสโมบาย และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งของประเทศจีน) ติดข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาในการขออนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องของประเทศจีน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณกลางเดือนเมษายน 2559 ซึ่งไม่ทันกำหนดระยะเวลา 90 วันตามที่ระบุใบประกาศ กสทช. และสำนักงาน กสทช.ก็ไม่สามารถผ่อนปรน หรือผ่อนเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาใดๆ ตามที่ระบุไว้ในประกาศ กสทช. ดังกล่าวให้แก่แจสโมบายได้ ทำให้แจสโมบายไม่สามารถนำหนังสือค้ำประกันจากสถาบันการเงินจำนวนประมาณ 72,000 ล้านบาท มามอบให้แก่สำนักงาน กสทช. ได้ตามกำหนดเวลา

ในส่วนของผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการที่แจสโมบายมิได้ไปขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่น ความถี่ย่าน 900 MHz ในครั้งนี้นั้น ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทได้ให้ความเห็นว่าแจสโมบายต้องถูกริบเงินประกันการประมูลจำนวน 644 ล้านบาทเท่านั้น เนื่องจากแจสโมบายมิได้ปฏิบัติผิดเงื่อนไขใดๆ ตามข้อ 5.2 ของหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่าน 900 MHz และการถูกริบเงินดังกล่าวก็ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินของบริษัทอย่างมีนัย สำคัญ

อ่านต่อได้ที่ : JAS เผย ไม่จ่ายค่า 4G เหตุ ผู้ร่วมทุนจากจีน ติดข้อจำกัดด้านเวลา

FINNOMENA Hot News Digest 

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest)ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง